Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Trans-Atlantische handelsakkoorden: Het Belgische middenveld is ver van gerustgesteld

25 apr 2016

Vandaag maandag 25 april gaat te New York de 13de cyclus  van start van de onderhandelingen omtrent het trans-Atlantische handelsverdrag TTIP. Gisteren vond een ontmoeting plaats te Hannover tussen Angela Merkel en Barak Obama om volop op deze onderhandelingen te wegen. Ze werden ontvangen door tienduizenden manifestanten. In deze context, waar de steun bij de bevolking voor TTIP gedaald is tot onder de 20% zowel in Duitsland als in de VS, wil een grote coalitie van Belgische middenveldorganisaties nogmaals haar ongerustheid uitdrukken want tot op heden werden er nog steeds geen overtuigende antwoorden aangedragen op de vele vragen die deze akkoorden oproepen.

In 2016, het jaar waarin mogelijks CETA wordt ondertekend en de TTIP onderhandelingen afgesloten, is het meer dan tijd om onze bezorgdheden omtrent deze akkoorden opnieuw op tafel te leggen. Daarom besloten de ondertekenaars hun gemeenschappelijke verklaring, die vorig jaar publiek werd gemaakt en die hier bijgesloten is, te actualiseren. Deze gemeenschappelijke verklaring preciseert aan de hand van concrete voorbeelden de nefaste impact die deze akkoorden kunnen hebben voor de werknemers, de consumenten, het leefmilieu, de mensenrechten, de gezondheid en de internationale solidariteit.

Twee punten die tijdens deze onderhandelingsweek op tafel komen zijn bijzonder verontrustend:

  • De nieuwe voorstellen van de Europese Commissie waarbij het fel betwiste arbitrage mechanisme (ISDS) wordt omgevormd tot een permanente pseudo investerings'rechtbank' (ICS), blijven onevenwichtig en dus onaanvaardbaar. Grote investeringsgroepen blijven eenzijdig de mogelijkheid behouden, indien zij vinden dat hun investeringen worden geschaad, om grote schadevergoeding te eisen van overheden die regelgeving hebben ontwikkeld in het algemeen belang. Het ICS voorstel kreeg trouwens serieuze kritieken van zowel de grootste vereniging van Duitse magistraten als van de vereniging van Europese rechters.
  • Wat het hoofdstuk 'duurzame ontwikkeling' betreft zijn er nog steeds geen harde engagementen aangaande de bescherming van de mensenrechten, de rechten van werknemers, patiënten en consumenten en het leefmilieu. Deze engagementen moeten trouwens gepaard gaan met aangepaste klachtenprocedures en serieuze sancties, net zoals dit nu al het geval is voor de commerciële voorzieningen van deze akkoorden.

Ten slotte doen we een dringende oproep aan de bevoegde Belgische overheden: weiger de ondertekening van het eerste trans-Atlantische handelsakkoord, CETA, waarvan onlangs werd aangekondigd dat een eerste discussie op de Europese Raad reeds zal plaatsvinden op 13 mei. Dit is een eerste belangrijke stap die moet gevolgd worden door acties op alle bestuursniveaus om de burgers te beschermen tegen de negatieve effecten van deze trans-Atlantische akkoorden.

Wij vertegenwoordigen een brede variatie van maatschappelijke ongerustheid en zijn beschikbaar om meer uitleg te geven omtrent deze handelsakkoorden:

Renaat Hanssens (ACV) u99rha@acv-csc.be +32 494 98 20 10

Jean-Pierre Descan (CM)  Jean-Pierre.Descan@cm.be  +32 476 28 02 62

Hendrik Van Poele (11.11.11)  hendrik.vanpoele@11.be  +32 497 48 19 51

Simon November  (Test Aankoop) snovember@test-aankoop.be  +32 499 51 21 40

Dirk Mertens (ACLVB) dirk.mertens@aclvb.be +32 476 22 16 19

Gina Heyrman, (ABVV), gina.heyrman@abvv.be, 02 506 83 57, +32 470 81 04 93

(Ligues des droits de l’Homme/Liga voor de Mensenrechten) a.deswaef@qdli.be +32 475 57 57 00

Christian Horemans (OZ) christian.horemans@mloz.be  +32 473 88.17.49

Joyce Loridan (Socialistische Mutualiteiten) joyce.loridan@socmut.be +32 477 98 26 00

Server Error
Server Error