Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

BEUC presenteert het halftijds rapport van de Commissie Juncker

10 mei 2017

Toen Jean-Claude Juncker voorzitter werd van de Europese Commissie, beloofde hij “groots te zijn in grote dingen en klein en bescheiden in kleinere dingen”.  We zijn halfweg de legislatuur en onder Juncker heeft de Commissie verschillende belangrijke initiatieven genomen, waarvan de consument beter zal worden.  Denk maar aan de digitale interne markt en de creatie van een Europese Energie unie, die er moet voor zorgen dat energie veiliger, goedkoper en duurzamer wordt.

Veel minder werk werd er tot nu toe echter gemaakt van de obesitasproblematiek, het beperken van langdurige gezondheidsrisico’s als gevolg van toxische chemicaliën en veiligere financiële producten.

BEUC, waarvan Test-Aankoop lid is, stelde een tussentijds rapport vanuit het oogpunt van de consument.  Omdat heel wat burgers zich meer en meer vervreemd voelen van de Europese Unie, kunnen maatregelen die leiden tot een verbetering van het leven van alledag, helpen om een brug te slaan tussen de verwachtingen van het publiek enerzijds en de politieke verwezenlijkingen anderzijds.  Daarom doet BEUC de Commissie ook enkele voorstellen waarvan het hoopt dat er in de resterende duur van de legislatuur werk wordt gemaakt.

Server Error