Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Stop TTIP & CETA platform roept Belgische EP's op CETA-akkoord met Canada niet goed te keuren

14 feb 2017

De bijkomende en interpretatieve verklaringen die in oktober 2016 aan CETA zijn toegevoegd volstaan niet om het akkoord aanvaardbaar te maken. Het platform vindt meer bepaald dat

 

·        de aanpassingen aan de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) niet tegemoet komen aan fundamentele bezwaren;

·        de liberalisering van de diensten aan de hand van een negatieve lijst (alles is geliberaliseerd wat niet is uitgezonderd) teveel onzekerheid creëert;

·        het voorzorgsprincipe, dat een fundament is van de Europese regelgeving, onvoldoende is beschermd;

·        de regelgevende “samenwerking” deuren opent voor nog meer invloed van de bedrijfslobbies op de besluitvorming;

·        het akkoord fundamenteel onevenwichtig is omdat het de belangen van investeerders – afdwingbaar via ISDS- laat voorgaan op de sociale- en milieunormen die niet afdwingbaar zijn. Dit is het omgekeerde van wat internationale recht zou moeten zijn;

§  de mogelijkheid om maatregelen te nemen om een nieuwe financiële crisis, met al zijn gevolgen, te vermijden verzwakt wordt door de regels van de liberalisering van de financiële sector;

§  CETA volgens een academische studie van de TUFTS Universiteit kan leiden tot loon- en banenverlies, vermindering van de overheidsinkomsten en een toename van de ongelijkheid;

§  de agro business die de Noord-Amerikaanse markt domineert, niet verhult dat ze de Europese sanitaire normen als technische belemmeringen aanziet en CETA wil inzetten om ze weg te werken. De concurrentie van de vele grotere Canadese agro-industriële bedrijven zal zich sterk laten gevoelen.

 
Server Error
Server Error