Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Test-Aankoop roept op tot protest tegen het EU-Canada verdrag (CETA) op 20 september

17 aug 2016
Hoewel we van commerciële verdragen verwachten dat ze de consument beschermen en hem tastbaar voordeel verschaffen, is dat bij CETA allerminst het geval. Enerzijds werden de beweringen dat het verdrag lagere prijzen zou teweeg brengen, tot nog toe niet hard gemaakt en anderzijds werd  de kans niet gegrepen om consumenten toegang te geven tot betere informatie in geval van aankopen of grensoverschrijdende geschillen, noch werd een einde gesteld aan het probleem van geo-blocking. Vooral het ‘ICS’ systeem blijft voor Test-Aankoop een doorn in het oog. De organisatie roept dan ook op het verdrag in zijn huidige staat te verwerpen en nodigt de consument uit om deel te nemen aan de manifestatie “STOP TTIP & CETA” die georganiseerd wordt op 20 september 2016.

Sommige intenties zijn goed ... 

De consumentenorganisatie is niet gekant tegen een handelsakkoord an sich voor zover het aan een aantal voorwaarden voldoet zoals de bescherming van de consumentenrechten en het garanderen van hoge standaarden voor onder andere gezondheid en leefmilieu zowel nu als in de toekomst. Een handelsakkoord kan zeker de consument ten goede komen, klinkt het bij Test-Aankoop. Ook bij CETA zijn er positieve punten. Zo voorziet het verdrag bijvoorbeeld de wederzijdse erkenning van ‘ goede praktijken’ inzake het vervaardigen van geneesmiddelen. Ook wordt binnen het verdrag voorzien dat beide partijen informatie zullen uitwisselen en elkaar zullen alarmeren bij problemen met geneesmiddelen of in het geval de voedselveiligheid in het gedrang komt. 

... maar weinig voordelen voor de consument  

Over CETA werd op een heel ontransparante manier onderhandeld zonder dat het maatschappelijk middenveld en dus ook Test-Aankoop hierbij werd geconsulteerd. Desalniettemin liet de consumentenorganisatie haar stem horen en trachtte ze op een constructieve manier input te leveren in dit debat. Tevergeefs echter : voor wat betreft de consument, staat het verdrag ver van wat verhoopt werd. Langs de ene kant beschikken we vandaag over geen enkel wetenschappelijk bewijs dat CETA de consumentenprijzen zal verminderen, langs de andere kant werd de kans om het dagelijks leven van de consument te verbeteren niet gegrepen : geen vermindering van de roamingtarieven, geen verbod op geo-blocking en geen enkele vereiste naar informatie of geschillenregeling toe in geval van grensoverschrijdende aankopen. Daarenboven blijft ook de bescherming van persoonsgegevens in het geval van e-commerce en financiële diensten een heikel punt.  

Veel onzekerheden voor de toekomst 

Het is van primordiaal belang dat onze democratisch gekozen instellingen vrij zijn om nieuwe regels aan te nemen die de bescherming van de consument verhogen. Met de CETA-onderhandelingen daarentegen worden reeds bestaande Europese normen, zoals het verbod om runderkarkassen chemisch te reinigen,  afgezwakt. Vooral het ICS- geschillenbeslechtingsmechanisme stoot ook bij Test-Aankoop op veel verzet. Via deze private rechtbanken kunnen buitenlandse ondernemingen (en alleen zij) overheden voor de rechter dagen als ze van mening zijn dat hun investeringen door overheidsbeleid in gevaar komen. Daarnaast kan het staten ontmoedigen om regels aan te nemen die ongunstig zijn voor private investeerders uit angst om vervolgd te worden en zware boetes te betalen. Waarom worden speciale juridische structuren op poten gezet om tegemoet te komen aan grote bedrijven en investeerders wanneer de bestaande juridische systemen van zowel Europa als Canada ruim voldoende zijn ? Tenslotte heeft de EU besloten om, in tegenstelling tot vroeger, de toegang tot haar interne markt open te stellen voor Canadese dienstenverstrekkers, op basis van een negatieve lijst. Dit houdt in dat enkel de diensten die opgesomd worden, beschermd zijn tegen liberalisering, alle andere diensten worden in principe open gesteld voor private ondernemingen. Dit is een veel driestere aanpak dan te werken met een positieve lijst die specifiek de sectoren die geliberaliseerd kunnen worden aanwijst. Test-Aankoop betreurt eveneens dat de EU geen impactstudie heeft gemaakt van de gevolgen van dit systeem naar de bescherming van de consument toe in een tijd waarbij talrijke diensten voortdurend veranderen en nieuwe modellen de kop opsteken. 

Manifesteer ! 

Test-Aankoop wil consumenten mobiliseren voor de manifestatie “STOP TTIP & CETA DAY” van 20 september 2016 vanaf 17u in de Europese wijk samen met het hele maatschappelijke middenveld. De betoging vindt plaats aan de vooravond van de dag waarop de Raad van de Europese Unie beslist over haar ondertekening van het CETA-verdrag. 

Voor meer informatie over de manifestatie van 20 september, zie www.stopceta.be


Onderstaande documenten bevatten een meer doorgedreven analyse van het CETA verdrag.


Server Error
Server Error