Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Europa

Class Actions... toelichting vanuit een Belgisch oogpunt

10 okt 2018

Sinds het stemmen van de wet voor “collectieve rechtsvordering” in 2014 door het Belgische parlement, is Test Aankoop de enige Belgische organisatie die “class actions” heeft georganiseerd.

Omwille van deze know-how nodigde de Commissie Juridische Zaken van het Europees parlement vertegenwoordigers van onze organisatie uit om onze ervaringen toe te lichten.

BEUC presenteert het halftijds rapport van de Commissie Juncker

10 mei 2017

Toen Jean-Claude Juncker voorzitter werd van de Europese Commissie, beloofde hij “groots te zijn in grote dingen en klein en bescheiden in kleinere dingen”.  We zijn halfweg de legislatuur en onder Juncker heeft de Commissie verschillende belangrijke initiatieven genomen, waarvan de consument beter zal worden.  Denk maar aan de digitale interne markt en de creatie van een Europese Energie unie, die er moet voor zorgen dat energie veiliger, goedkoper en duurzamer wordt.

Veel minder werk werd er tot nu toe echter gemaakt van de obesitasproblematiek, het beperken van langdurige gezondheidsrisico’s als gevolg van toxische chemicaliën en veiligere financiële producten.

BEUC, waarvan Test-Aankoop lid is, stelde een tussentijds rapport vanuit het oogpunt van de consument.  Omdat heel wat burgers zich meer en meer vervreemd voelen van de Europese Unie, kunnen maatregelen die leiden tot een verbetering van het leven van alledag, helpen om een brug te slaan tussen de verwachtingen van het publiek enerzijds en de politieke verwezenlijkingen anderzijds.  Daarom doet BEUC de Commissie ook enkele voorstellen waarvan het hoopt dat er in de resterende duur van de legislatuur werk wordt gemaakt.

Consumentenrechten

CETA - Uiteindelijk toch ondertekend

21 nov 2016

Waar staan we na het oorspronkelijke njet van Wallonië ?

Op zondag 30 oktober 2016 werd het CETA handelsverdrag tussen Canada en de EU uiteindelijk toch ondertekend. Door de voorafgaande weigering van het Waalse en Brusselse gewest en de Duitstalige gemeenschap om dit handelsakkoord goed te keuren, is er uiteindelijk (veel te laat?) een ruim maatschappelijk debat losgebroken rond de Europese handelspolitiek. Jammer genoeg verzandde dit debat grotendeels in partijpolitieke spelletjes en communautair geïnspireerde verwijten. Test-Aankoop, dat nog steeds alle Belgische consumenten, zowel ten noorden en als ten zuiden van de taalgrens, vertegenwoordigt en die los staat van alle partijpolitiek, werkt, samen met andere Europese consumentenorganisaties al geruime tijd rond deze problematiek. Een eerste publicatie was er al in Test-Aankoop magazine van april 2015, gevolgd door een 2de publicatie in het tijdschrift van maart 2016. Zodra de definitieve tekst van het akkoord publiek was publiceerde de Consumentenorganisatie, samen met de andere belangrijke middenveldorganisaties (vakbonden, mutualiteiten, milieu- en mensenrechtenorganisaties en de noord- zuid beweging) haar analyse.

 

 

 

Consumentenrechten

Test-Aankoop roept op tot protest tegen het EU-Canada verdrag (CETA) op 20 september

17 aug 2016

Hoewel we van commerciële verdragen verwachten dat ze de consument beschermen en hem tastbaar voordeel verschaffen, is dat bij CETA allerminst het geval. Enerzijds werden de beweringen dat het verdrag lagere prijzen zou teweeg brengen, tot nog toe niet hard gemaakt en anderzijds werd  de kans niet gegrepen om consumenten toegang te geven tot betere informatie in geval van aankopen of grensoverschrijdende geschillen, noch werd een einde gesteld aan het probleem van geo-blocking. Vooral het ‘ICS’ systeem blijft voor Test-Aankoop een doorn in het oog. De organisatie roept dan ook op het verdrag in zijn huidige staat te verwerpen en nodigt de consument uit om deel te nemen aan de manifestatie “STOP TTIP & CETA” die georganiseerd wordt op 20 september 2016.

Consumentenrechten

Stop Geo-blocking!

05 apr 2016

Een andere prijs betalen voor een auto of een paar schoenen omdat je Belg, Frans, Italiaans of Nederlands bent? In een eengemaakte Europese markt is dit compleet onaanvaardbaar ! Daarom vragen Test-Aankoop en de Europese consumentenorganisatie BEUC  aan de Europese Commissie om een einde te maken aan geo-blocking, onder meer door middel van deze sensibiliseringsvideo:

Consumentenrechten

Een innoverend rapport over collaboratieve consumptie

15 mrt 2016

Test-Aankoop presenteert, samen met haar zusterorganisaties uit Spanje, Italië en Portugal, evenals met de Universiteit Complutense van Madrid en het netwerk Ouishare, de studie : « samenwerking of business – de collaboratieve consumptie : van waarde voor de gebruiker naar een samenleving met waarden » (enkel beschikbaar in het Engels).