Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Brieven aan de overheid

Afschaffing "Tampon taks"

08 mei 2017

Test-Aankoop en het collectief "Belgisch en Regelvrij" hebben beslist de krachten te bundelen en te ijveren voor de afschaffing van de zo genoemde “tampontaks”, die bepaalt dat op tampons, maandverbanden en menstruatiecups 21% belastingen wordt geheven, wat het geval is voor niet-noodzakelijke producten.  Wij vragen dan ook een daling tot 6% BTW op tampons, maandverbanden en menstruatiecups die ons inziens dienen te worden beschouwd als noodzakelijke producten.

tampontaks_federale minsiters.pdf

Verzonden aan: de ministers van de federale regering

Statiegeld op blikjes en PET-flesjes in Vlaanderen

05 mei 2017

Test-Aankoop organiseerde een enquête onder 1150 consumenten om te weten te komen hoe zij staan tegenover de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes.

De resultaten van onze bevraging waren positief te noemen en daarom verzoeken wij de Vlaamse parlementsleden om een eventuele ordonnantie die statiegeld op blikjes en PET-flesjes verplicht maakt, te steunen of om desgevallend initiatief te nemen tot een voorstel van ordonnantie om tot de invoering van statiegeld over te gaan.

vlaams parlement_statiegeld_hd.pdf

Verzonden aan: Leden van het Vlaams Parlement

Statiegeld op blikjes en PET-flesjes in Brussel

05 mei 2017

Test-Aankoop organiseerde een enquête onder 1150 consumenten om te weten te komen hoe zij staan tegenover de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes.

De resultaten van onze bevraging waren positief te noemen en daarom verzoeken wij de leden van het Brussels Hoofdstedelijk parlement om een eventuele ordonnantie die statiegeld op blikjes en PET-flesjes verplicht maakt, te steunen of om desgevallend initiatief te nemen tot een voorstel van ordonnantie om tot de invoering van statiegeld over te gaan.

brussels parlement_statiegeld_hd.pdf

Verzonden aan: Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De veroordeling van de firma Aspen door de Italiaanse mededingingsautoriteit

28 okt 2016

Het farmaceutisch bedrijf Aspen had in Italië extreme prijsverhogingen doorgevoerd, tot maar liefst 1500%, voor verschillende geneesmiddelen die een gevestigde waarde zijn bij de behandeling van bepaalde kankers van het bloed. De overheid aanvaardde deze prijsverhogingen omdat Aspen ermee dreigde de medicijnen in kwestie niet meer op de markt te brengen in Italië. Na een klacht van onze zusterorganisatie Altroconsumo concludeert de mededingingsautoriteit nu dat het bedrijf misbruik gemaakt heeft van zijn dominante positie als de enige producent van deze geneesmiddelen en legt Aspen een boete op van € 5 miljoen.

 

161005_mededingingsautoriteit_aspen.pdf

Verzonden aan: Belgische mededingingsautoriteit, minister Kris Peeters, minister Maggie De Block

Acrylamide

Acrylamide is een potentieel kankerverwekkende stof. Nochtans zijn de maximale waarden die door de EU worden voorgeschreven slechts indicatief en dus niet door bedrijven verplicht te respecteren. Test-Aankoop onderzocht geroosterde broodjes, chips en frietjes en testte de hoeveelheid aanwezige acrylamide. Hieruit bleek dat de aanpak van de EU om te vertrouwen in de vrijwillige medewerking van fabrikanten lang niet altijd even succesvol is. We hebben dan ook de Minister van Volksgezondheid, Mevrouw Onkelinx, aangeschreven om te eisen dat er een dwingend juridisch kader zou komen.

Geneesmiddelen

Test-Aankoop heeft de Minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, aangeschreven naar aanleiding van een grondig onderzoek rond de effectieve werking van geneesmiddelen. Dit onderzoek is gevoerd over meerdere jaren door een team van artsen en apothekers.  De resultaten van dit onderzoek waren verontrustend. We hebben de Minister dan ook gevraagd om snel de nodige maatregelen te nemen.

2,-d-,3,-d-,17,-d-, onkelinx medicaments zip.zip

Verzonden aan: Minister Laurette Onkelinx

Europese Commissie moet meer transparantie eisen van toeleveringsbedrijven van kledingketens

Poor working conditions and workers' rights violations are a distinguishing feature of the garment industry. Indeed, over the last decades they have been a pervasive part of this industry's operations across the globe. In addition, the garment industry is characterized by complex and opaque chains of production and responsibility that include many actors at different levels playing a role in production. The lack of public data on the garment supply chain has been a strong barrier to the improvement of working conditions and to securing respect for human rights.  

ec call on transparency.pdf

Verzonden aan: Europese Commissie

De Europese autorisatie van glyfosaat

Het Europese ‘Standing Committee on Plant Animal Food and Feed’ komt heel binnenkort samen om het gebruik van glyfosaat al dan niet opnieuw te autoriseren. Wij vragen u dat België in het comité tegen de verlenging van de licentie voor glyfosaat, de actieve stof in meer dan 100 toegelaten herbiciden in België, stemt. Het risico voor de volksgezondheid is te groot gezien deze herbiciden veelvuldig worden gebruikt in private tuinen, in de landbouw, door openbare diensten (NMBS), enz. 

lettre-non-au-renouvellement-de-autorisation-europeenne-du-glyphosate_nl.pdf

Verzonden aan: Ministers Marghem, De Block en Borsus

Server Error