Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Brieven aan de overheid

Test Aankoop vraagt Bangladesh respect voor arbeiders in confectie-industrie

30 jan 2019

190145_bangladesh embassy_achact.pdf

Verzonden aan: Dhr. Mohammed Shahdat Hossain, ambassadeur van de Volksrepubliek Bangladesh in België

Open brief aan de regering inzake de afkoop van studiejaren voor het berekenen van het pensioen

23 feb 2018

De afkoop van studiejaren met het oog op een hoger brutopensioen houdt de toekomstige gepensioneerden massaal bezig. Jammer genoeg is het in de huidige omstandigheden niet mogelijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Een afkoop die op het eerste gezicht interessant lijkt, is het in werkelijkheid misschien niet, of omgekeerd.

open brief ministers - afkoop studiejaren.pdf

Verzonden aan: Eerste minister Charles Michel, minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine

Open brief aan Carlos Moedas, Europees Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

11 dec 2017

Open brief (Engels) in reactie op de conclusies van de Europese Raad “Van de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 naar het negende kaderprogramma"

open-letter-in-reaction-to-council-conclusions-on-fp9.pdf

Verzonden aan: Dhr. Carlos Moedas, Europees Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

Verbod op fosfaat in vlees - stemming in de ENVI-commissie (Engels)

23 nov 2017

171130_mpi_envi_phosphate.pdf

Verzonden aan: Leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees parlement

Belgiës standpunt betreffende het voorstel van de EC inzake de vernieuwing van glyfosaat

24 okt 2017

Met het oog op de beslissing die België zal nemen over een eventuele verlenging van de vergunning voor glyfosaat door de Europese Commissie, richtte Test Aankoop een schrijven aan Minister van Landbouw, Denis Ducarme.

171019_courrier ducarme glyphosate_nl.pdf

Verzonden aan: Federaal minister van Landboud, Dhr. Denis Ducarme

E-privacy regulation - een stemming in het belang van de Europese consument

13 okt 2017

In het kader van de huidige onderhandelingen en de aanstaande stemming in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) betreffende het voorstel tot verordening van Privacy en Elektronische Communicatie (e-Privacy Regulation), willen BEUC en Test Aankoop het belang onderstrepen voor de consumenten van deze verordening. 

beucl2017288 mgo mep guy verhofstadt eprivacy regulation a key vote for european consumers.pdf

Verzonden aan: Europees Parlementslid en voorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, Dhr. Guy Verhofstadt

Klacht tegen Ryanair

22 sep 2017

Test Aankoop dient klacht in tegen Ryanair omdat de Ierse lowcostmaatschappij "adviseert" dat klachten in het Engels worden opgesteld.  Iets waar onze consumentenorganisatie niet mee kan akkoord gaan.

lobby pro_spf eco_ryanair.pdf

Verzonden aan: Dhr. Wim Van Poucke, directeur van de Economische Inspectie

Naleving van de wetgeving hypothecair krediet

30 aug 2017

Brief gericht aan Miniter van Consumentenzaken naar aanleiding van het artikel gepubliceerd in Budget & Recht betreffende de naleving van de wetgeving inzake het hypothecair krediet.

170807_peeters_hypothecair krediet.pdf

Verzonden aan: Minister van Consumentenzaken Kris Peeters

Open brief Arco-groep

12 jul 2017

Al jaren wachten meer dan 800.000 Arco-coöperanten op de uitvoering van beloften van opeenvolgende regeringen. Hoewel vaak gezegd werd dat de Arco-beleggingen veilig waren en een kapitaalbescherming boden, is de waarheid helaas helemaal anders : meer dan 800.000 consumenten riskeren elk duizenden euro’s aan spaargeld kwijt te geraken. Test-Aankoop eist daarom in een open brief duidelijkheid en transparantie in dit dossier van de premier en de regering. U vindt de brief in bijlage bij deze mail.

170713_charles michel_arco_nl.pdf

Verzonden aan: Eerste minister Charles Michel

Server Error