Persbericht

Test Aankoop vraagt gratis zelftests voor kinderen

07 januari 2022

De overheid beveelt aan dat elk schoolgaand kind wekelijks een zelftest ondergaat. Deze tests zullen door alle gezinnen, ook de meest achtergestelde, uit eigen zak moeten worden betaald. Test Aankoop vindt, samen met verschillende andere organisaties, dat de overheid consequent moet zijn: als ze zelftesten sterk aanbeveelt, moet ze die ook gratis ter beschikking stellen.

Gisteren riep het Overlegcomité ouders op "hun kinderen zoveel mogelijk door middel van zelftests te testen”. Naar aanleiding van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van dinsdag hadden de ministers van Volksgezondheid en van Onderwijs de ouders "sterk" aanbevolen " vanaf zondag 9 januari een zelftest af te nemen bij hun schoolgaande kinderen en dat ook eenmaal per week te blijven doen ". Zelf hebben ze echter geen maatregelen genomen om deze zelftests financieel toegankelijker te maken.

 

Een financiële last voor gezinnen

Een zelftest kost tussen € 3 en € 8. Voor een gezin met twee kinderen zal het volgen van de aanbeveling van de overheid dus tussen € 24 en €64 per maand bedragen. Een zeer hoge kost die niet alle gezinnen kunnen dragen. Wie kan rekenen op een verhoogde tegemoetkoming heeft recht op tests van 1 euro. Voor hen kost het wekelijks testen van twee kinderen 8 euro per maand. Maar veel gezinnen hebben een inkomen dat net boven de grens voor verhoogde tegemoetkoming ligt en kunnen de volle prijs niet betalen. Voor de meest achtergestelde gezinnen is 8 euro bovendien het equivalent van meerdere maaltijden.

Zoals de zaken er nu voor staan, lijkt het een illusie te denken dat gezinnen, ondanks al hun goede wil, in staat zullen zijn hun kinderen elke week te laten testen, zoals aanbevolen. Wat Test Aankoop en verschillende andere organisaties betreft, mag de overheid voor de financiering van de nieuwe teststrategie niet terugvallen op de gezinnen die al zwaar door de crisis zijn getroffen. Deze kosten komen overigens bovenop de kosten van maskers, alcoholgels, enz., die volgens een berekening van Test Aankoop in juni 2021 ruim 40 euro per maand kosten.

 

Net als in onze buurlanden, gratis tests voor leerlingen

In Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, waar de modaliteiten soms verschillen naar gelang de regio, krijgen leerlingen gratis zelftests. Er worden ook niet-invasieve testmethoden ontwikkeld die gemakkelijker door kinderen kunnen worden gebruikt, zoals de PCR-lolly (een wisser waarop gedurende 30 seconden moet worden gezogen). Ook Test Aankoop vraagt de regeringen middelen vrij te maken om hun beleid uit te voeren en elke leerling gratis één zelftest per week ter beschikking te stellen.

De consumentenorganisatie vraagt op zijn minst dat de regering maatregelen neemt om de prijs van de Belgische zelftests, die veel duurder zijn dan die in de buurlanden, te verlagen. In Frankrijk bijvoorbeeld, waar een maximumprijs van 5,2 euro is vastgelegd, vindt men al zelftesten voor 1,2 euro per stuk.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.