Persbericht

Test Aankoop test toegankelijkheid geconventioneerde eerstelijnspsychologen

14 mei 2021

In welke tijdsspanne kan men rekenen op hulp via een geconventioneerde eerstelijnspsycholoog? Deze vraag stelde Test Aankoop via zijn team van Test Gezond aan de hand van een onderzoek met een dubbel scenario. De consumentenorganisatie stelde vast dat in meer dan de helft van de gevallen de patiënt binnen de maand wordt geholpen maar bij een aanzienlijk deel was de wachttijd langer. Behoorlijke resultaten, zeker ten opzichte van wachtlijsten elders in de gezondheidszorg. Toch zijn er nog heel wat  verbeteringen mogelijk om tot een toegankelijk, nabij en kwaliteitsvol systeem van psychologische eerstelijnshulp te komen zegt Test Aankoop.

Meer dan de helft van de gecontacteerde psychologen stelde een eerste afspraak voor binnen de maand

Angstproblemen en depressies waren al een gegeven voor heel veel mensen voor het uitbreken van de sanitaire crisis, de noden naar psychologische hulp zijn sindsdien enkel toegenomen. Psychologische aandoeningen zijn  bovendien moeilijker te behandelen indien een behandeling uitblijft. Het is dus primordiaal om zo snel mogelijk hulp te vinden en te krijgen. Om die reden besliste de vorige regering om bepaalde psychologische eerstelijnshulp terug te betalen. Deze eerstelijnspsychologen voorzien begeleiding op korte termijn en behandelen beginnende of lichte klachten.

Test Aankoop selecteerde willekeurig 110 psychologen voor volwassenen alsook 110 psychologen voor jongeren  (2 x 10 personen per provincie), allen waren ze geconventioneerd. In april contacteerde  de consumentenorganisatie de geselecteerden per mail en/of telefonisch. Twee scenario’s werden daarbij gehanteerd : in het eerste geval deed het Test Gezond team zich voor als een familielid dat voor een minderjarig nichtje met depressieve symptomen een consultatie wenste en info vroeg naar de mogelijkheden en een afspraak. In het tweede geval vroegen de mystery shoppers van de consumentenorganisatie inlichtingen voor een volwassen broer in moeilijkheden. In beide gevallen werd aangegeven dat er een voorschrift van de huisarts voorhanden was om zo recht te hebben op terugbetaling van de sessies.

Normaal moet een eerstelijnspsycholoog steeds trachten om binnen de maand een afspraak te geven. De vaststelling dat meer dan de helft van de psychologen in de steekproef een afspraak binnen de deze tijdspanne voorstelt is redelijk te noemen, zeker als we dit afzetten tegenover andere wachttijden binnen de gezondheidszorg. Een op drie van deze psychologen gaf zelfs een afspraak binnen de twee weken. Jammer genoeg was dit bij een aanzienlijk deel niet het geval. Sommigen hadden aanmeldstop, tot 25% van de psychologen namen dan weer geen cliënten meer aan wegens lange wachtlijsten. Bij zeven psychologen, (op een totaal van 220), kon er sneller een afspraak gemaakt worden indien er voor een niet terugbetaalde sessie werd gekozen.“ aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Geografische obstakels wegen door

Deze momentopname toont aan dat de wachttijd voor een groot aantal psychologen in de eerste lijn globaal gezien best meevalt, al zijn er grote provinciale/regionale verschillen zegt Test Aankoop. Een inwoner van De Panne of Rouvroy (provincie Luxemburg) zal zich maar liefst 30 kilometer moeten verplaatsen om tot bij een geconventioneerde eerstelijnspsycholoog te geraken. Deze vaststelling is niet compatibel te noemen met een systeem van psychologische gezondheidszorg dat toegankelijk, dichtbij en kwaliteitsvol moet zijn.

 

Een brede informatiecampagne is nodig

In 2020 werd er door het RIZIV slechts 3,7 miljoen euro aan terugbetalingen uitgevoerd voor diensten die werden verstrekt door psychologen, terwijl er een budget van 36 miljoen was voorbehouden. Dit lijkt aan te tonen dat er heel veel mensen nog niet de weg hebben gevonden richting een geconventioneerde psycholoog, niet wetende dat er nu ook terugbetaling voorzien wordt en tot wie men zich daarvoor dient te wenden.  Test Aankoop vraagt aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om een informatiecampagne op te starten om het nieuwe systeem bekender te maken. Het is ook nodig om obstakels weg te werken zoals het gebrek aan geconventioneerde psychologen in bepaalde regio’s en het verplichte doktersbezoek vooraleer men het proces van psychologische zorg kan opstarten.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.