Persbericht

Peiling Test Aankoop nog heel wat wantrouwen rond Covid-19-vaccin

03 februari 2021

Test Aankoop publiceert vandaag de resultaten van zijn ondertussen reeds 9de peiling in het kader van de coronapandemie.  Ditmaal werd gepeild naar de mening en perceptie van de Belgen wat betreft de vaccinatie tegen Covid-19.  De peiling werd afgenomen tussen 15 en 20 januari 2021 onder een representatieve groep van meer dan 1000 landgenoten.  Uit de resultaten blijkt dat onder de bevolking nog steeds heel wat wantrouwen leeft rond de vaccinatie, vooral omdat mensen zich niet voldoende geïnformeerd voelen: vandaag toont slechts 4 op de 10 zich bereid om zich meteen te laten vaccineren.  De nood aan informatie en transparantie met betrekking tot eventuele bijwerkingen en de aankoop van vaccins blijken de sleutelelementen om het vertrouwen in de vaccinatie op te krikken.  Test Aankoop roept de overheden op om transparanter te handelen en nog verder te gaan in hun inspanningen om de bevolking in te lichten.

Persoonlijke, sociale en economische impact van Covid-19

Een jaar na de uitbraak van de coronapandemie, kunnen we enkel vaststellen wat voor een enorme impact deze heeft gehad op de bevolking: 84% van de Belgen werden op een of andere manier getroffen.  Meer dan 1 op 3 Belgen heeft een naaste die werd besmet door het virus en bijna 1 op 10 heeft afscheid moeten nemen van een naaste.  Bovendien verklaart bijna 1 op 3 landgenoten dat de pandemie een belangrijke invloed heeft gehad op zijn of haar mentale toestand en 14% leed onder de verslechterde economische situatie als gevolg van de crisis.

Goede informatie zorgt voor grotere vaccinatiewens

Minder dan een Belg op drie acht zich goed of heel goed geïnformeerd wat betreft de vaccinatie.  Vooral wat betreft de bijwerkingen (23%) en het ontwikkelings en -goedkeuringsproces voelen de Belgen zich het minst goed ingelicht.

Nog volgens de peiling van Test Aankoop, zijn 7 op de 10 Belgen bereid zich te laten vaccineren: 4 op de 10 onmiddellijk, 3 op de 10 wachten liever eerst de mogelijke bijwerkingen van het vaccin af alvorens zich te laten inenten. Daarnaast geven 2 op de 10 Belgen aan niet gevaccineerd te willen worden, terwijl 1 op de 10 twijfelt. 12% zegt zelfs niet gevaccineerd te willen worden, zelfs indien het vaccin verplicht zou worden.

Opvallend is dat van degenen die zich goed of zeer goed geïnformeerd voelen over de vaccinatie, 8 op de 10 zich wil te laten vaccineren en slechts 1 op de 10 dit niet wenst te doen.  Volgens Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, "toont onze enquête heel duidelijk aan dat mensen die zich onvoldoende geïnformeerd voelen, het meest weigerachtig staan tegenover vaccinatie. De rol van de overheid is dan ook van cruciaal belang indien zij een voldoende hoog percentage van gevaccineerden wil behalen om groepsimmuniteit te bereiken".

Nood aan transparantie

De belangrijkste redenen die werden aangehaald bij hen die zich niet zo snel mogelijk willen laten vaccineren, zijn de angst voor bijwerkingen (61%), het niet behoren tot een risicogroep (28%) en gebrek aan vertrouwen in het ontwikkelings- en goedkeuringsproces van de vaccins (31%). Ruim 4 op de 10 respondenten stelt dat het proces te snel is verlopen om de veiligheid van de burgers te kunnen waarborgen. Ook het gebrek aan transparantie over de onderhandelingen voor de aankoop van vaccins (prijs, verantwoordelijkheid, enz.) wordt aan de kaak gesteld: minder dan 1 Belg op 4 is van mening dat de overheid in deze kwestie transparant is geweest.  "De resultaten van onze enquête bevestigen alleen maar wat wij al maandenlang beweren: transparantie in de onderhandelingen en overeenkomsten met de farmaceutische industrie is een essentieel element om het vertrouwen van de burgers in vaccinatie te winnen. Wij hopen dat onze overheid de boodschap oppikt", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  De organisatie heeft ook officiëel stappen ondernomen bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de minister van Volksgezondheid om transparantie te krijgen over de onderhandelde contracten.

De Belgen begrijpen het belang van vaccinatie

De Belgen zijn voorzichtig wat de toekomst betreft: meer dan één Belg op 6 denkt dat de economie zich pas in 2022 zal herstellen en dat ook pas tegen dan alle beperkingen, maar ook het dragen van mondmaskers en sociale distantiëringsmaatregelen verleden tijd zullen zijn.  Maar 7 op de 10 zijn ervan overtuigd dat vaccinatie van groot belang zal zijn om onze economie nieuw leven in te blazen, het sociale leven te herstellen en de druk op onze gezondheidszorg te verlichten.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.