Persbericht

Mondmaskers voor kinderen: gebrek aan voorraad en keuze zegt Test Aankoop

10 december 2021

Sinds enkele dagen zijn mondmaskers verplicht voor kinderen van 6 jaar en ouder. Volgens Test Aankoop is het belangrijk een masker te kunnen kiezen dat goed aan het kind is aangepast, dat zijn functie doeltreffend vervult en dat het dus mogelijk maakt de verspreiding van het virus af te remmen. De consumentenorganisatie betreurt echter een gebrek aan stock op de Belgische markt, en dus ook een gebrek aan keuze. Het besluit van het Overlegcomité van 3 december veroorzaakte een ware stormloop op apotheken, supermarkten en andere winkels met als resultaat: erg weinig voorraad. Test Aankoop dringt er bij de regering op aan te zorgen voor een voldoende aanbod van kindermaskers van goede kwaliteit tegen aanvaardbare prijzen.

Geen keuze of onvoldoende voorraad kindvriendelijke mondmaskers 

Zorgen dat er een afdoende aanbod is van mondmaskers, is essentieel om het gewenste resultaat te bereiken:  het vertragen van de verspreiding van het virus. Niet alle maskers zijn geschikt voor alle kinderen. Het masker moet op het gezicht van het kind passen en de neus, mond en kin bedekken. Het kind moet comfortabel door het masker kunnen ademen, anders zal hij of zij eerder geneigd zijn het masker af te doen, wat uiteraard niet de bedoeling is.  Bovendien bevelen de gezondheidsautoriteiten aan het masker na 8 uur gebruik of na 4 uur intensief gebruik te vervangen, of wanneer het nat of vuil is, wat bij kinderen sneller het geval zal zijn. Daarom is het eens te meer van belang dat ouders over voldoende geschikte maskers voor hun kinderen beschikken. 

Om het assortiment en de voorraad aan kindermondmaskers te controleren, hebben de onderzoekers van Test Aankoop een vijftigtal winkels bezocht die mondmaskers voor kinderen zouden kunnen verkopen. Dit waren grote supermarkten, drogisterijen, apotheken en parafarmaceutische bedrijven. Slechts 25% van de bezochte winkels en webshops had een voorraad van dergelijke maskers maar in de overgrote meerderheid van de gevallen was slechts één model beschikbaar.  

Transparantie over de kwaliteit en samenstelling van maskers is dringend geboden

Sinds het begin van de pandemie heeft Test Aankoop zich tot de bevoegde ministers gewend om te benadrukken hoe belangrijk het is dat de consument correcte en duidelijke informatie krijgt bij de aankoop van een masker. De consument moet weten welk type masker hij koopt, maar ook hoe efficiënt de filter is, welke weerstand het biedt tegen lucht en welke stoffen zijn gebruikt om het te vervaardigen. Analyses die in oktober-november jongstleden door Sciensano werden gepubliceerd, brachten de aanwezigheid van (nano)titaandioxidedeeltjes aan het licht in 24 monsters van wegwerp- en herbruikbare maskers voor volwassenen die in zeer uiteenlopende hoeveelheden op de Belgische markt verkrijgbaar zijn. Sciensano concludeerde dat er momenteel geen aanwijzingen zijn voor een acuut gezondheidsrisico en dat het gebruik van maskers absoluut aanbevolen blijft. Sciensano zal echter in samenwerking met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en de Universiteit Gent (UGent) haar onderzoek voortzetten om na te gaan of en in welke mate deze deeltjes daadwerkelijk een gezondheidsrisico kunnen vormen. "Wij zijn zeer verheugd dat de regering zich ertoe heeft verbonden controles uit te voeren en een regelgeving op te stellen. Dit moet de fabrikanten van maskers ertoe verplichten volledig transparant te zijn over de kwaliteit en de samenstelling van hun producten”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Nu moet er dringend actie worden ondernomen op dit gebied, aangezien de verplichting om een masker te dragen nu wordt uitgebreid tot een jonger en dus kwetsbaarder publiek”, voegt hij eraan toe.