Persbericht

Zijn alle alcoholgels wel efficiënt?

02 juli 2020

Ze zijn overal te vinden: in de krantenwinkel, in de supermarkt, bij de apotheker, in het tankstation,… :  desinfecterende gels verkopen sinds het begin van de gezondheidscrisis als zoete broodjes waardoor er soms een tekort ontstaat in sommige winkels.  Na de mondmaskers, nam Test Aankoop nu ook deze gels, die door iedereen worden gebruikt, onder de loep.  Conclusie ? Het alcoholgehalte is veelal voldoende maar wordt soms niet vermeld op het etiket.  De resultaten van het onderzoek zijn dan ook geruststellend al is er dus nog wat werk aan de winkel qua etikettering.  Bovendien wordt het product goedkoper aangeboden dan tijdens de eerste  weken van de crisis.

 

Meer informatie op www.testaankoop.be/vergelijkalcoholgel

15 handgels onderzocht in labo

Hoewel water en zeep nog steeds de eerste keuze zijn voor een goede handhygiëne, kennen ook de alcoholgels heel wat succes sinds het begin van de gezondheidscrisis. Om effectief te zijn tegen virussen en bacteriën moet het alcoholpercentage van een desinfecterende handgel tussen 60% en 95% liggen.  De Belgische overheid hanteert overigens een minimumpercentage van 70%.  De Wereldgezondheidsorganisatie legt de grens op 60%.

Naast het alcoholgehalte is ook het correcte gebruik van belang. Test Aankoop onderwierp 15 desinfecterende gels aan een onderzoek om na te gaan of ze weldegelijk aan de vereisten voldoen.

Voldoende hoeveelheid alcohol

Naast het alcoholgehalte van de 15 onderzochte handgels, nam Test Aankoop ook de etiketten on de loep.  Alcohol kan onder verschillende benamingen op het etiket terug te vinden zijn: alcohol denat, isopropanol, ethanol of 1-propanol. 10 van de 15 geteste producten bevatten meer dan 70% alcohol, 3 strandden tussen 65% en 70% en 2 tussen 60% en 65%.

Hoe lager het percentage, hoe minder effectief de gel is en hoe langer het contact tussen de gel en het virus moet zijn.

Etikettering onvoldoende : Test Aankoop vraagt strengere regels

In vijf van de geteste producten werd het alcoholpercentage niet vermeld. De naam en de concentratie van de werkzame stoffen zijn nochtans verplichte en onmisbare informatie voor de consument om de door de gel geboden bescherming correct te kunnen beoordelen. Bovendien waren vier producten niet voorzien van een ingrediëntenlijst. Voor alcoholgels die onder de wetgeving inzake biociden vallen, is een ingrediëntenlijst echter niet verplicht. Niettemin zou een dergelijke lijst van ingrediënten er kunnen voor zorgen dat gebruikers die een allergische reactie riskeren, op de hoogte worden gebracht van de stoffen die de gel bevat. Test Aankoop eist ook strengere voorschriften voor de etikettering van alcoholgels. De consumentenorganisatie heeft daarom een brief gestuurd naar eerste minister Sophie Wilmès, minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Consumentenzaken, Nathalie Muylle, om hen op de hoogte te stellen van haar eisen. Ook werd een klacht ingediend bij de bevoegde autoriteiten tegen de fabrikanten van gels waarvan de etikettering niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

Gelukkig dalen de prijzen

Naast deze test heeft Test Aankoop ook zeven weken lang de prijs van ongeveer 30 verschillende gels gemonitord die in webshops van supermarkten, apotheken en cosmeticawinkels worden verkocht.  We stellen vast dat de prijzen een neerwaartse trend vertonen.  Waar de consument eind april nog gemiddeld 57,48 euro betaalde voor een liter alcoholgel met minstens 70% alcohol, betaalt hij nu nog 38,6 euro. Natuurlijk kan de verlaging van de BTW van 21% naar 6% een rol hebben gespeeld in deze ontwikkeling. Ook gels waarbij het alcoholgehalte niet werd vermeld, zijn ook in prijs gedaald. Waar de consument eind april gemiddeld € 34,98 betaalde, betaalt hij nu € 30,81.

Test Aankoop aan de zijde van de consument

Consumenten kunnen tijdens de coronacrisis met vragen over hun rechten (reisannulering, uitstellen van je hypotheek, enzovoort) terecht op 0800 29 510 van maandag tot donderdag van 9 tot 18u en vrijdag van 9 tot 16u45. Een volledig dossier met veelgestelde vragen werd al voorzien op www.testaankoop.be/corona.

Test Aankoop nodigt bovendien consumenten met ernstige twijfels rond de kwaliteit en prijs van alcoholgels uit deze te melden op het platform www.test-aankoop.be/stopcoronamisbruik

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.