Persbericht

Transparantie aankoop vaccins voorwaarde voor vertrouwen

18 december 2020

De grote verschillen in prijzen tussen de verschillende vaccins zijn echter frappant. Van zeer betaalbare prijzen voor het vaccin van Oxford University/AstraZeneca in eerste instantie, maar ook voor het vaccin van Johnson & Johnson.  De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna blijken dan weer een pak duurder.  Deze firma’s geven aan winst te willen maken, op kap van de burger en dit in tijden van pandemie. Sterk, zeker als men rekening houdt met het feit dat ook nog eens een groot deel van de ontwikkeling en productie met publiek geld werd betaald.  In het geval van het duurste vaccin (Moderna) zelfs quasi alles. Interessant is ook de  vaststelling dat de prijzen van vaccins helemaal niet hoog hoeven te zijn om kostendekkend te zijn.

 

De publiek gemaakte bedragen geven echter maar een deel van de totale factuur weer. Over heel wat essentiële gegevens tasten we nog in het duister. Zo legde de Europese Commissie maar liefst € 2,7 miljard euro op tafel als een soort van voorinvestering.  Hoeveel geld kreeg elke firma hiervan? En zullen zij die hebben aangegeven vaccins aan kostprijs te leveren ook effectief klaarheid bieden over hun werkelijke kosten, en zo ja hoelang zullen ze aan kostprijs aanrekenen? Wat werd er trouwens afgesproken over latere prijszetting? Burgers willen bovendien ook graag weten welke regelingen werden afgesproken werden over aansprakelijkheid voor bijwerkingen die nog niet gekend zijn op moment van commercialisatie.

 

Conclusie: er staat veel op het spel! Burgers betalen mee aan de ontwikkeling, productie en aankoop van deze vaccins. Bovendien is transparantie essentieel om het vertrouwen te verdienen van de bevolking, vertrouwen dat essentieel is voor de vaccinatiestrategie die de overheid wil uitrollen. Dat vindt trouwens niet alleen Test Aankoop, maar ook 38 andere consumenten- en gezondheidsorganisaties verspreid over Europa, die trouwens vandaag in een gemeenschappelijke brief de Europese Commissie en de lidstaten oproepen de aankoopcontracten transparant te maken.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.