Persbericht

Test Aankoop hekelt non-conforme etikettering alcoholgels

28 november 2020

Alle gels bevatten minstens 60% alcohol

Om effectief te zijn, moet het percentage alcohol in alcoholgels hoger zijn dan 60%. Test Aankoop heeft in het laboratorium 19 alcoholgels geanalyseerd die zowel in de apotheek als in de supermarkt worden verkocht. De resultaten tonen aan dat 11 van de 19 geteste gels meer dan 70% alcohol bevatten. Bij drie gels ligt het alcoholgehalte tussen 65 en 69,9 % en bij de laatste vijf tussen 60 en 64,9 %.

 

Slechts 2 van de 19 gels hebben een etiket conform de wetgeving

De consumentenorganisatie heeft ook de informatie op de verpakking van de gels onder de loep genomen. Het alcoholpercentage wordt bij 3 geteste gels niet vermeld op de verpakking en de verpakking van een vierde gel geeft een voor de consument niet te begrijpen info over de inhoud: 631,67g/kg. Niet alleen is deze informatie wettelijk verplicht, maar ook is dit een absolute minimumvereiste, omdat alleen op die manier kan worden gegarandeerd dat de bescherming tegen het virus effectief is, dit in combinatie met voldoende wrijvingstijd tussen de handen (tussen de 30 en 60 seconden).

 

Afgezien van deze tekortkomingen is het bij één gel niet mogelijk om op de verpakking de houdbaarheidsdatum terug te vinden en- is er op de verpakking van 11 verschillende gels nergens een meldingsnummer en/of een telefoonnummer van het antigifcentrum te bespeuren.  Tot slot is het bij nog 5 andere gels onmogelijk om op de verpakking de mogelijke neveneffecten te achterhalen. Dit zijn nochtans allemaal gegevens die verplicht zijn om te vermelden in het kader van de biocidewetgeving die van toepassing is op alcoholgels, aldus Test Aankoop.

 

De consumentenorganisatie nam onmiddellijk contact op met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om te wijzen op deze tekortkomingen inzakede etikettering. "Deze inbreuken op de wetgeving worden zeer ernstig genomen door onze dienst biociden die verantwoordelijk is voor de controle en de conformiteit van de alcoholgels die op de Belgische markt worden gebracht. De gepaste maatregelen (een waarschuwing of zelfs een terugtrekking uit de markt) zullen zo snel mogelijk worden genomen op basis van de informatie die door Test Aankoop wordt verstrekt" aldus de FOD Volksgezondheid.    

 

Bovendien hebben 11 gels geen ingrediëntenlijst. Ook al is een ingrediëntenlijst geen wettelijke vereiste, is het volgens Test Aankoop de enige manier om vast te stellen of het product al dan niet schadelijke stoffen bevat of stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Bij het onderzoek kwam aan het licht dat drie producten stoffen bevatten die allergische reacties kunnen veroorzaken. Zo wordt BMHCA (butylfenylmethylpropional) - een stof die overgevoeligheid kan veroorzaken en in Europa als gevaarlijk wordt beschouwd - in 2 van de 3 gels aangetroffen. Test Aankoop betreurt dit gebrek aan transparantie bij de fabrikanten ten zeerste en vraagt minister Vandenbroucke om de wetgeving op het vlak van etikettering strenger te maken.

 

Prijs nog steeds de hoog

In november is de totale gemiddelde marktprijs met slechts 3% gedaald ten opzichte van juni, van 40,85 euro naar 39,55 euro per liter. Dit is nog steeds hoger dan voor de coronacrisis. Bovendien blijft België een pak duurder dan zijn buurlanden. Dezelfde flesjes worden in Frankrijk verkocht voor een gemiddelde prijs van 26,06 euro en in Nederland voor 20,78 euro. Daarnaast ziet de consumentenorganisatie wederom geen enkel verband tussen prijs en kwaliteit.  Zo krijgt  bijvoorbeeld het duurste product (100 euro per liter) duidelijk niet de hoogste kwaliteitsscore. Sinds 5 maart dit jaar, heeft Frankrijk een maximum toegelaten prijs voor alcoholgels ingesteld. Test Aankoop verzoekt de overheid om hetzelfde te doen om consumenten tegen eventueel misbruik te beschermen.  Een eis die de consumentenorganisatie in april jongstleden ook reeds ten berde bracht.

Voor de gedetailleerde laboresultaten van de alcoholgels en het advies van het testpanel van Test Aankoop kan u terecht op www.testaankoop.be/vergelijkalcoholgel

 

 

Test Aankoop toont haar expertise op het vlak van gezondheid en voeding met een team van artsen, apothekers en specialisten die worden verzameld onder de noemer ‘Test Gezond’. Specifieke info op dit vlak is beschikbaar op www.test-aankoop.be/gezond


Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.