Persbericht

Mondmaskers: liberalisering van de distributie, ja, maar...

03 mei 2020

Test Aankoop herinnert regering aan zijn vraag van afgelopen donderdag (brief beschikbaar in bijlage) aangezien het dossier van uur tot uur evolueert.
Test Aankoop herhaalt zijn eis voor een duidelijke regeling van de verdeling en de kwaliteit van de verdeelde of te koop aangeboden mondmaskers:

1.Verkoop in warenhuizen: sommige winkels of online verkopers zijn reeds begonnen met de verkoop, zonder dat er van enige regelgeving m.b.t. de aan te rekenen prijzen en kwaliteit van deze maskers sprake isDe consumentenorganisatie vraagt een prijsplafond, zoals reeds het geval is in verschillendeandere Europese landen(Italië 50 eurocent, Frankrijk 95 eurocent, enz.) om ontsporingen, zoals Test Aankoop heeft vastgesteld en twee weken geleden aan de kaak heeft gesteld, in de toekomst te vermijden.  Een absolute noodzaak tijdens de eerste fase van de exitstrategieOok moetde BTW worden verlaagd of zelfs worden afgeschaftDe Europese Commissie zou deze mogelijkheid snel kunnen toestaan voor de hele Europese Unie. Eenwens die hier wordt geuit omdat, enerzijds, punt 2 hieronder ("openbaaraanbod) verre van gegarandeerd is en, anderzijds omdat deze extra aankoop een zware last zal leggen op het budget van de gezinnen die reeds in moeilijkheden verkeren. In sommige gevallen kan dit leiden tot een extra kost van 100 tot 200 euro (afhankelijk van de samenstelling van het gezin en de dagelijkse behoeften, in het bijzonder in het geval van wegwerpmaskers);

2. 5 maskers van wasbare stoffen (met een minimum aan kwaliteit): de overheid moeteen voldoende aanbod garanderen, aangezien het dragen van het masker zeer sterk wordt aanbevolen bij de heropening van winkels op 11 mei of, in geval van het openbaar vervoer, zelfs wordt verplicht.De overheid moet deze gratis ter beschikking stellen. TestAankoop pleit voor het ter beschikking stellen van mimimum 5 wasbare/herbruikbare stoffen maskers voor elke burger. De reden voor deze minimale voorraad heeft een praktische reden: een burger kan meerdere maskers nodig hebben op één dag en de levensduur van deze maskers is noodzakelijkerwijs beperkt. De verdeling van deze wasbare stoffen mondmaskers is de verantwoordelijkheid van de overheid die deze taak kan delegeren aan de gemeenten;

3. Rond dit aspect van de exitstrategiemoet eeninformatie- en sensibiliseringscampagne worden uitgeroldwaarin de verdeling en het correct gebruik van de maskers uitgebreid wordt toegelicht.  Het is voldoende om op straat of in de winkel rond te kijken en vast te stellen dat veel maskers slecht worden gebruikt en dus contraproductief of zelfs gevaarlijk zijn (bv. in de hand houden van het beschermende deel, in de nek plaatsen wanneer men het even niet nodig heeft, bevuild, enz...). Dit essentiële element van bescherming is nieuw voor de overgrote meerderheid van de burgers, en verdient dus absoluut meer aandacht.

Test Aankoop blijft aandachtig de ontwikkelingen in dit dossier volgen en wijst er nogmaals op dat reeds tal van voorbeelden van misbruik werden gemeld op www.testaankoop.be/stopcoronamisbruik  (bijna 300 sinds de lancering drie weken geleden), met name over de prijs van maskers maar ook in andere consumptiedomeinen. Test Aankoop zal binnenkort een meer globale balans opmaken van dit platform en overmaken aan de overheid.  In een aantal gevallen werden reeds klachten behandeld en ingediend. Vanzelfsprekend worden deze op de voet gevolgd