Persbericht

Maskers af: Test Aankoop onderzocht kwaliteit mondmaskers

23 juni 2020

Omwille van hun essentiële rol om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ging Test Aankoop de kwaliteit na van verschillende types van mondmaskers die op de markt te vinden te zijn. Vier op de tien geteste stoffen maskers voldoet niet, alhoewel dstoffen maskers die de Federale Overheid verdeelt via apotheken wel naar behoren scoren. Ook de wegwerpbare ‘comfortmaskers’ die in de supermarkt te verkrijgen zijn slaagden voor de test. Het zijn vooral de chirurgische maskers die in de apotheek aangekocht werden die achterwege blijven : maar één op de vijf onderzochte exemplaren scoorde naar behoren. Test Aankoop dringt aan op strengere regels voor fabrikanten, meer controle en een grote sensibiliseringscampagne om mondmaskers correct te dragen. Meer info op www.testaankoop.be/mondmasker

 

Maskers op

 

Na een lockdown-light van een tiental weken, verspoelde de Nationale Veiligheidsraad halverwege mei stelselmatig de strikte maatregelen die tot dan toe genomen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mondmaskers zijn een essentieel onderdeel van deze exitstrategie. Nadat Test Aankoop zich in eerste instantie gefocust had op de exuberante prijzen die in tijden van schaarste werden gevraagd voor mondmaskers, onderwierp de organisatie nu verschillende soorten maskers, nl. stoffen maskers, chirurgische maskers en wegwerpbare comfortmaskers, aan een onderzoek om na te gaan in welke mate ze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen.

Voor alle maskers werden zowel filterefficiëntie (het percentage druppels van een bepaalde grootte dat wordt tegengehouden) als luchtweerstand (die bepaalt hoe comfortabel je door het masker kan ademen) getestStoffen maskers en wegwerpbare comfortmaskers moeten minimaal 70% filterefficiëntie  halen. Voor chirurgische maskers ligt deze norm op 95%.

 

Vooral chirurgische maskers onvoldoende

 

Van de tien stoffen maskers die Test Aankoop tegen het licht hield, voldeden er twee niet aan de norm qua filterefficiëntieEén van hen haalde zelfs geen 50%. Bij een derde masker bleken de elastiekjes dan weer onvoldoende gemonteerd en kwam de neusbrug los. Eén masker op tien bleek dan weer niet meer aan de norm te voldoen na het één keer gewassen te hebben. De stoffen mondmaskers van de Federale Overheid, die sinds 15 juni te verkrijgen zijn in de apotheken, slaagden wel voor de test, aldus Test Aankoop.

Naast de mondmaskers testte de consumentenorganisatie ook vijf aparte filters, waaronder de door de overheid geleverde filters van de producenten Sioen en Deltrian, alsook een koffiefilter en keukenpapier. Alhoewel de filters op zich naar behoren scoorden, bleek de combinatie met een stoffen masker geen succes. Het toevoegen van een filter verbeterde weliswaar de filterefficiëntie, maar maakte het tegelijkertijd ook moeilijker om te ademen, met uitzondering van het keukenpapier.  

De consumentenorganisatie onderwierp ook vijf maskers die onder het label ‘chirurgisch masker’ werden verkocht in de apotheek, aan een labo-onderzoek. Slechts één exemplaar bleek te voldoen aan de normen qua filterefficiëntie en luchtweerstand. Dit bleek trouwens ook al na analyse van de vermelde certificaten en normeringen op de verpakking.

De vier geteste wegwerpbare comfortmaskers, het type dat te verkrijgen is in de supermarkt, bleken dan weer wél te voldoen aan de huidige normen. Drie van hen bleken zelfs te voldoen aan de normen voor chirurgische mondmaskers.

 

Attestering, controle en sensibilisering

 

Voor Test Aankoop leert deze test dat er heel wat moet veranderen. Eerst en vooral moeten de normen voor comfortmaskers (wegwerp- en herbruikbaar) die vandaag gelden als een loutere aanbeveling naar fabrikanten toe, omgezet worden  worden in een verplichting, klinkt het bij de consumentenorganisatie. “Voor ons is het van primordiaal belang dat de consument correcte en duidelijke informatie krijgt wanneer hij een masker aankoopt. Dit wil zeggen dat zowel het type masker als de filterefficiëntie als de luchtweerstand  vermeld moeten worden  en dat men ook weet, in geval van een stoffen masker, hoeveel wasbeurten het masker kan ondergaan alvorens het aan kwaliteit inboet. Wij dringen er bovendien bij de overheid op aan om meer in te zetten op kwaliteitscontrole maar ook op het sensibiliseren van mensen over het correct dragen en gebruiken van een masker”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

 

Test Aankoop aan de zijde van de consument

 

Consumenten kunnen tijdens de coronacrisis met vragen over hun rechten (reisannulering, uitstellen van je hypotheek, enzovoort) terecht op 0800 29 510 van maandag tot donderdag van 9 tot 18u en vrijdag van 9 tot 16u45. Een volledig dossier met veelgestelde vragen werd al voorzien op www.testaankoop.be/corona.

Test Aankoop nodigt bovendien consumenten met ernstige twijfels rond de kwaliteit en prijs van een mondmasker uit deze te melden op het platform https://www.test-aankoop.be/stopcoronamisbruik.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.