Persbericht

De saga van de mondmaskers blijft duren: nood aan duidelijke wetgeving

30 april 2020
mondmasker

Voor de overheid is het gebruik van het mondmasker een van de essentiële elementen van de op 24 april aangekondigde exitstrategie, net als de "tracing" en het "testen". Test Aankoop volgt de ontwikkelingen in dit dossier op de voet en hekelde vorige week reeds de prijsstijgingen en distributieproblemen, misbruiken die zich niet mogen herhalen.

Test Aankoop meent dat deze maatregelen enkel het gewenste effect kunnen hebben indien de hele bevolking beschikt over kwaliteitsvolle mondmaskers en deze ook worden gebruikt op de juiste manier.

Voor de consumentenorganisatie moet dit deel van de exitstrategie (kwaliteitsvolle stoffen mondmaskers – federale stock) dan ook gekoppeld worden aan de volgende maatregelen:

1. De overheid moet garanderen dat er voldoende voorraad aan mondmaskers is, waarbij het dragen van een mondmasker sterk wordt aangeraden, of zelfs verplicht, meer bepaald in het openbaar vervoer;

2. De overheid moet mondmaskers gratis beschikbaar stellen.Test Aankoop pleit voor minimum 5 herbruikbare en wasbare stoffen mondmaskers per persoon. Deze minimum hoeveelheid is noodzakelijk omwille van praktische overwegingen: consumenten hebben mogelijk meerdere maskers per dag nodig en bovendien is de levensduur beperkt;

3. De verdeling van deze wasbare stoffen mondmaskers is de verantwoordelijkheid van de overheid die deze taak kan toewijzen aan de gemeenten;

4. De overheid moet een uitgebreide informatie- en sensibiliseringscampagne organiseren over het juiste gebruik van de mondmaskers. Van groot belang want te veel mondmaskers worden slecht gebruikt of fout gedragen, wat kan leiden tot risico’s en een omgekeerd effect;

5. Tot slot moet de overheid ook toezien op de kwaliteit van de beschikbare mondmaskers door duidelijke richtlijnen uit te vaardigen wat betreft het wassen en duurzaamheid van industrieel vervaardigde maskers (bv. kwaliteitsverlies bij 60°C gedurende 30 min). In Frankrijk werd hiervoor zelfs een label uitgewerkt.Een voorbeeld waar België zich kan op inspireren;

Voor andere soorten mondmaskers, zowel stoffen als chirurgische maskers (op uitzondering van het type FFP2, enkel voor verzorgend personeel), bestaan er bijkomende stocks en die zullen ongetwijfeld noodzakelijk zijn voor een aantal burgers.  Daarom moeten ook volgende maatregelen worden genomen:

1. Mondmaskers moeten beschikbaar zijn buiten de apotheek, met name in supermarkten.Een beslissing die momenteel door de regering wordt bestudeerd;

2. Een maximumprijs dient te worden bepaald, op zijn minst gedurende de eerste drie fases van de exitstrategie en zolang het niet zeker is dat er geen tekorten zijn op de markt;

3. De BTW moet worden teruggebracht tot 0%.Meerdere landen hebben deze beslissing reeds genomen.Er is geen enkele reden om 21% of zelfs 6% BTW aan te rekenen op een noodzakelijk, verplicht product;

4. FFP2 maskers mogen blijven voorbehouden aan zorgverleners en de beschikbaarheid ervan uitsluitend bij de apotheken.

Test Aankoop vraagt de regering om deze voorstellen zo snel mogelijk te bestuderen en blijk te geven van cohesie en transparantie in dit dossier, wat de afgelopen weken niet het geval was.

Test Aankoop blijft achter patiënten en consumenten staan. Ons gratis nummer 0800 29 510 blijft beschikbaar voor praktische en juridische vragen in verband met de coronaviruscrisis. Daarnaast is er een schat aan gezondheidsgerelateerde informatie te vinden  www.testaankoop.be/corona, waaronder informatie over maskers en het gebruik ervan. Deze informatie wordt dagelijks aangepast, soms meerdere keren per dag, en is vrij beschikbaar. Tot slot kunnen misbruiken in verband met de crisis worden gemeld op www.testaankoop.be/stopcoronamisbruik, waar trouwens de prijsafwijking van de maskers op grote schaal aan de kaak werd gesteld, alvorens door onze organisatie te worden aangepakt en aan de autoriteiten te worden doorgegeven.