Persbericht

Controverse "prijs van mondmaskers": Test Aankoop maakt een verduidelijking ...

23 april 2020

Enkele apothekers en de Algemeen Pharmaceutische Bond (APB) hebben hun ongenoegen geuit na berichten van Test Aankoop omtrent de prijs van mondmaskers bij een aantal apothekers. Nochtans swingen de prijzen van mondmaskers de pan uit bij meerdere handelaars. Er zijn verkopers die maar liefst tussen de 2,5 en 6 keer meer aanrekenen dan de productieprijs van een masker. Dat blijkt uit de klachten die we de laatste twee weken hebben ontvangen via het platform #StopCoronaMisbruik en die we kunnen bevestigen. Zelfs afgelopen woensdag nog, 22 april, gingen 28 van de 33 klachten over de buitensporige prijzen waaraan het beschermingsmateriaal wordt verkocht. Er heerst dus een reële bezorgdheid bij burgers.

Het gaat niet om de productieprijs of de gemiddelde verkoopprijs van chirurgische maskers en FFP2-maskers, maar wel om de ruime winstmarges die sommige verkopers daar op boeken. En aan het einde van de rit betaalt de consument. Daarom vragen wij om een maximumprijs in te stellen.
 
We gaven klachten over een twintigtal apothekers door aan de Orde Der Apothekers. De Orde heeft al bevestigd dat ze die gaat onderzoeken. Sommige apothekers en hun bond voelen zich daardoor ten onrechte geviseerd. We herinneren eraan dat een apotheker geen tussenpersoon is als een andere. Hij mag enkel verkopen op voorschrift en niet optreden als een verkoper aan het grote publiek (volgens de wet op 23/04) en al zeker niet tegen woekerprijzen. Wij zijn het eens met de apothekers dat dit een kwestie is van beroepseer en dat de overgrote meerderheid van hen zich correct en loyaal opstelt tegenover de patiënt.

Er zijn daarnaast veel klachten over onder andere onlineverkopers en aanbieders op Facebook. Het is niet logisch dat een chirurgisch masker dat door een tussenpersoon werd aangekocht voor € 1 wordt doorverkocht aan een rusthuis voor € 6. Dat grenst aan afzetterij. Hetzelfde geldt voor een FFP2-masker dat wordt aangekocht voor € 5 of € 6 door een tussenpersoon die het masker dan doorverkoopt voor € 15 of € 20.

De talloze klachten doen ons vragen stellen bij de beschikbaarheid van en toegankelijkheid tot mondmaskers op een cruciaal moment. Natuurlijk weten we dat de vraag naar mondmaskers momenteel de klassieke tussenpersonen boven het hoofd groeit en uiteraard ook van de apothekers. Er heerst nervositeit op de markt, want wie een voorraad heeft, speculeert soms op een schaarste waarbij ze rekenen op een overheidsbepaling die het gebruik van mondmaskers zal aanraden of zelfs verplichten voor sommige bevolkingsgroepen. Daarom vraagt Test Aankoop regulerende maatregelen en met name dat er een prijsplafond wordt ingevoerd. We vinden de kwestie te belangrijk om te negeren en viseren zeker niet apothekers in het algemeen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.