Persbericht

82 % van de Belgen wil een maximumprijs voor mondmaskers

05 juni 2020

Het wordt een gewoonte in tijden van corona: Test Aankoop publiceert vandaag zijn 6de  peiling, uitgevoerd bij een representatieve groep van Belgen. Ditmaal spitste het onderzoek zich op de houding van de Belgen ten opzichte van mondmaskers, zowel de wegwerpversie als het wasbare alternatief. Hieruit blijkt dat 88% van de gezinnen over een masker beschikt, maar dat slechts 52% van hen er eind mei een heeft ontvangen van de overheid.  Echter, 88% is net van mening dat het de rol van die overheid is om een voldoende hoeveelheid gratis maskers van voldoende kwaliteit te leveren aan iedereen die ze nodig heeft en 82% onder hen pleit voor een maximumprijs, en sluit zich zo aan bij de eisen van Test Aankoop.  38 % van de Belgen vindt overigens dat ze helemaal niet of slecht geïnformeerd zijn over het gebruik van mondmaskers. Test Aankoop biedt hen een videotutorial aan om hen daarbij te helpen.

 

Test Aankoop publiceert 6de peiling

Test Aankoop heeft tussen 25 en 27 mei een 6de enquête afgenomen bij een representatieve groep van bijna 1.000 mensen tussen 18 en 74 jaar. Dit maal was het doel van het onderzoek de houding te achterhalen van de Belgische gezinnen ten overstaan van mondmaskers, zowel de wegwerpversie als het wasbare alternatief

De overgrote meerderheid van de Belgen beschikt over een mondmasker

88% van de Belgische huishoudens geeft aan over een masker te beschikken. Een percentage dat lager ligt in Brussel, waar 79% van de gezinnen positief heeft geantwoord op deze vraag. De meest voorkomende soorten maskers zijn wegwerpmaskers (62%) en katoenen maskers (62%). Gezinnen die over wegwerpmaskers beschikken, hebben er gemiddeld 14 in huis, 5 als het katoenen maskers betreft. Verrassend genoeg heeft ook één Belg op 4 een FFP2- of FFP3-ademmasker, terwijl deze voorbehouden zouden moeten worden voor het medisch personeel. 55% van de respondenten verklaart bovendien dat het voor hen heel gemakkelijk was om dit soort masker te krijgen.
Er zijn ook enkele regionale verschillen in het gebruik van maskers: terwijl slechts 38% van de Vlamingen zegt een masker te dragen bij het winkelen in de supermarkt, loopt dit percentage in Wallonië op tot 81%.  Slechts 14% van de Vlamingen zegt een masker te dragen zodra ze het huis verlaten, tegenover 53% in Wallonië. Kan dit verschil worden verklaard door bewustmaking van de media en andere actoren?

Gebrek aan beschikbaarheid

Belgische gezinnen hebben hun maskers via verschillende kanalen verkregen. In Brussel en Wallonië vond 1 op de 3 het erg moeilijk om aan hun masker(s) te komen. Slechts 52% van de gezinnen ontving een masker van de overheid. Wat de andere leveringsbronnen betreft, geeft 30% aan zelf het nodige te hebben gedaan, heeft 23% het van hun werkgever gekregen en heeft 20% het in de supermarkten gekocht. De gezinnen die er geld hebben aan besteed, hebben gemiddeld 36 euro uitgegeven. Dit kan verklaren waarom 62 % van de Belgen van mening is dat de prijs van de maskers niet correct is. 88 % van hen is dan ook van mening dat het aan de overheid is om de maskers gratis aan iedereen ter beschikking te stellen, en 82 % van de Belgen wil een maximumprijs voor de maskers. Twee eisen die door Test Aankoop al bij verschillende gelegenheden aan de bevoegde autoriteiten kenbaar werd gemaakt.

Belgen zijn te weinig geïnformeerd

22% van de Belgen die geen masker gebruiken, zien de noodzaak er niet van in omdat ze vinden dat ze voldoende voorzichtig zijn of er niet van overtuigd zijn dat dit de verspreiding van het virus voorkomt. Kan dit cijfer worden gelinkt aan de 38% van de Belgen die vinden dat ze helemaal niet of niet goed op de hoogte zijn van het gebruik van mondmaskers? In ieder geval wil 50 % van de respondenten meer informatie over hoe, wanneer en waar ze de gratis door de autoriteiten ter beschikking gestelde maskers kunnen verkrijgen, en 46 % over hoe ze een mondmasker van goede kwaliteit kunnen kiezen. De rol van de autoriteiten op dit gebied is dan ook cruciaal. Test Aankoop roept hen op om te blijven informeren en bewustwordingscampagnes te blijven voeren rond het nut van de maskers en het juiste gebruik ervan. Ondertussen stelt de consumentenorganisatie aan iedereen een videotutorial ter beschikking met alle essentiële informatie over het correcte gebruik van het masker.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.