Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Zeven vragen over allergische reacties op coronavaccins

We krijgen veel vragen over mogelijke allergische reacties op coronavaccins. Enkel als je overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van de vaccins loop je meer risico op een levensbedreigende allergische reactie. Klassieke allergieën als hooikoorts of voedselallergie zijn geen reden tot ongerustheid. We hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste vragen en antwoorden.

18 februari 2021

1. Wat is het verschil tussen allergie en anafylaxie?

Een allergie is een abnormale reactie van het afweersysteem tegen een specifieke stof (en eventueel verwante stoffen) die op zichzelf onschadelijk is. Dat kan leiden tot klachten ter hoogte van de luchtwegen (hooikoorts en astma) of van de huid (eczeem). Een allergische reactie kan onmiddellijk (binnen het uur na blootstelling) of laattijdig (vanaf één uur na blootstelling) optreden, en zowel mild als ernstig zijn.

Anafylaxie is een ernstige onmiddellijke allergische reactie. Het komt vaker voor bij mensen met een gekende allergie, maar kan ook ontstaan zonder onderliggende allergie. Bij anafylaxie zijn altijd minstens twee organen betrokken, bijvoorbeeld hart en bloedvaten, longen of huid. Zo kun je onder andere last krijgen van een lage bloeddruk, gezwollen keel en/of vernauwing van de luchtwegen. Als de zuurstofvoorziening van je vitale organen hierdoor in het gedrang komt, kan dit evolueren tot een levensbedreigende situatie.

2. Hoe vaak komt anafylaxie voor bij de coronavaccins?

De eerste rapporten wijzen erop dat anafylactische reacties iets vaker voorkomen bij coronavaccins dan bij klassieke vaccins (ongeveer 1 geval per miljoen doses), maar dergelijke reacties blijven uiterst zeldzaam. Voor het BioNTech/Pfizer vaccin ligt de geschatte frequentie tussen 4,7 en 18,5 gevallen per miljoen doses, voor het Moderna vaccin op 2,5 gevallen per miljoen doses en voor het vaccin van OxfordUniversity/AstraZeneca op ongeveer 10 gevallen per miljoen doses.

3. Voor wie zijn de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna niet aangewezen?

Als je in het verleden een bewezen onmiddellijke allergische reactie (van eender welke ernst) hebt gehad op het vaccinbestanddeel polyethyleenglycol (PEG) of op polysorbaat (wat een kruisreactie kan veroorzaken bij personen die overgevoelig zijn voor PEG), of als je  overgevoelig/allergisch bent voor één van de (andere) bestanddelen van de coronavaccins. In de bijsluiters van BioNTech/Pfizer, Moderna en Oxford University/AstraZeneca vind je de lijst met bestanddelen.

In dat geval word je best niet gevaccineerd en moet je worden doorverwezen naar een allergoloog, die kan beoordelen of je eventueel wel een coronavaccin met een andere samenstelling (vb. een vector-vaccin zoals dat van OxfordUniversity/AstraZeneca) kunt krijgen.

4. Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna?
  • Als je een geschiedenis hebt van anafylaxie;
  • Als je systemische mastocytose (dat is een toename van abnormale mestcellen in het beenmerg en vaak ook elders in het lichaam) hebt of andere primaire mestcelziekten;
  • Als je ongecontroleerde astma hebt;
  • Als je in het verleden een onmiddellijke allergische reactie op een vaccin hebt gehad: in dit geval moet gecontroleerd worden of het toegediende vaccin in het verleden PEG, polysorbaat of een ander bestanddeel dat ook in de coronavaccins voorkomt, bevatte.

Dat wil niet zeggen dat je niet kunt gevaccineerd worden. Wel moet de vaccinatie gebeuren onder strikte medische supervisie en in een omgeving waar alle dringende behandelingen beschikbaar zijn (vb. een allergologie-immunologisch centrum). Nauwgezette observatie gedurende minstens 30 minuten na vaccinatie is absoluut noodzakelijk.

5. Wat als ik na de eerste dosis van het coronavaccin allergieklachten heb?

Als je een ernstige allergische reactie vertoont na toediening van een eerste dosis van een coronavaccin krijg je best geen tweede dosis meer. Je moet dan worden doorverwezen naar een allergoloog, die zal onderzoeken of je eventueel wel een coronavaccin met een andere samenstelling kunt krijgen.

Ook als je minder ernstige allergische reacties of overgevoeligheidsreacties vertoont na een eerste dosis raadpleeg je best een allergoloog. Die kan je adviseren of een tweede dosis mag toegediend worden en onder elke voorwaarden.

Let wel op: reacties zoals pijn, zwelling of roodheid op de injectieplaats, maar ook koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spier-of gewrichtspijn of misselijkheid zijn normale bijwerkingen van vaccinatie. Ze hebben te maken met een activatie van je immuunsysteem. Je hoeft je in dat geval geen zorgen te maken over een tweede dosis.

6. Loop ik meer risico als ik of een familielid een gekende allergie heb?

Heb je een klassieke allergie, vb. tegen pollen, huisstofmijt, bepaalde voedingsmiddelen, dan heb je geen enkele reden tot ongerustheid bij vaccinatie. Een allergie is immers een abnormale reactie van het immuunsysteem tegen een specifieke stof (en eventueel verwante stoffen). Als deze stof niet in het vaccin aanwezig is, dan is je risico op een allergische reactie of anafylaxie niet groter dan bij anderen. Ook als je een familielid hebt met een klassieke allergie, loop je geen verhoogd risico.

De vaccins zelf bevatten geen bewaarmiddelen en geen sporen van kippeneiwit, antibiotica of aluminium. Het dopje van het flacon van de vaccins bestaat niet uit latex. Dus ook als je een latexallergie of een allergie tegen kippeneiwit, antibiotica of aluminium hebt, hoef je je geen zorgen te maken.

Heb je last van chronische netelroos dan loop je geen verhoogd risico voor anafylaxie maar kun je een opstoot van netelroos vertonen na vaccinatie. Je kunt baat hebben bij premedicatie met antihistaminica (of tijdelijke verhoging van antihistaminicum).

Heb je last van astma die goed onder controle is, dan loop je ook geen verhoogd risico op anafylaxie met het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Als je een allergie hebt, meld dit dan zeker aan je arts voorafgaand aan je vaccinatie. Vaccinatiecentra nemen standaard enkele voorzorgsmaatregelen om zeker te kunnen ingrijpen bij een mogelijke allergische reactie. Zo houden ze iedereen die gevaccineerd wordt minstens 15 minuten onder observatie en houden ze adrenaline en andere medicatie klaar om de reactie onder controle te houden.

7. Loop ik meer risico als ik in het verleden klachten heb ervaren na toediening van een ander vaccin?

Als je vroeger klachten zoals een grote lokale zwelling of koorts hebt gehad na toediening van een ander vaccin, moet je je niet ongerust te maken. Dergelijke klachten zijn immers normale bijwerkingen van vaccinatie, dus geen tekenen van allergie.

Als je vroeger anafylaxie had na toediening van een ander vaccin, heb je enkel een verhoogd risico als het vaccin in kwestie en het coronavaccin gelijke bestanddelen bevatten. Meld dit dan zeker aan je arts voorafgaand aan de vaccinatie.

Lees ons volledig dossier over coronavaccins

Wil je meer weten over de verschillende coronavaccins, lees dan zeker ons uitgebreid dossier over coronavaccins.

Ga naar het dossier coronavaccins

 

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

21 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/03/2021

Waarom is dit medicijn niet verder gebruikt? ... had vele mensenlevens kunnen redden en de maatschappij al lang uit de lockdown kunnen halen.

www.sciensano.be/.../associatie-tussen-hydroxychloroquine-en-mortaliteit-van-covid-19-patienten-die-belgie

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Weet er iemand waar ik terecht kan als ik specifiek het vaccin van Johnson & Johnson ( Jansen Farmaceutica ) wil toegediend krijgen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Er zijn inderdaad twee verschillende meningen over de corona vaccins. Volgens mij is het soms onbewust dat politici en anderen iets vertellen dat niet volledig juist is omdat zij zelf alleen maar van 1 richting inlichtingen krijgen. De andere meningen worden dood gezwegen. Op de Belgische TV omroep beseffen zij dit ook niet : Lieven Annemans heeft maar 1 keer de kans gehad om een andere mening te verkondigen en wordt sinds dien dood gezwegen. Misschien is hij uit de adviesraad gestapt onder hoge druk of is hij er zelf buiten gepest : dat weten wij niet.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021

Ik heb de presentatie van dr. Gaublomme bekeken: interessant en aansluitend bij het onthutsende boek (+ de updaterapporten) “Wat artsen je niet vertellen”, gemaakt door een grote groep bezorgde artsen en gezondheidswerkers.
Als je het nut van vaccinaties zou laten bekijken door artificiële intelligentie, zouden zij meteen verboden worden. Erger nog, het mensdom zou als schadelijk ervaren worden voor de natuur/het milieu. Dus: weg ermee!? Jaja, mezelf inbegrepen.
Wij wanen ons nog altijd superieur en denken voor alles een oplossing te vinden.
Het geloof (ook in niet-religieuze betekenis) speelt in genezingsprocessen evenwel een niet te onderschatten rol. Meermaals blijkt, dat placebo’s hetzelfde effect kunnen hebben als de echte medicatie, juist vanwege het (onterechte) geloof hierin. Het is altijd ons eigen lichaam (inclusief onze hersenen), dat zichzelf moet genezen, eventueel begeleid door een arts, bijgestaan door een al dan niet werkend vaccin.
Mijn huisarts staat wat huiverachtig tegenover het gloednieuwe fenomeen van mRNA-vaccins.
Nochtans zou ik als 60-plusser deze wel verkiezen boven de klassieke vaccins, omdat de bewaring bij die eersten gebeurt door koeling en minder door nefaste bewaarmiddelen. Bovendien heeft een Leuvense professor de ouderen jaren geleden reeds gewaarschuwd voor gelekoortsvaccins (elementen ook te vinden in Astra-Zeneca), omdat dit voor onze leeftijdscategorie meer (ernstige) nadelen dan voordelen teweegbrengt.
En, waarom niet, het nieuwe kankermedicijn uit Israël gebruiken bij Covid19 ziekenhuisopnames? Het heeft ongetwijfeld ook zware bijwerkingen, maar de patiënt zou wat blij zijn als hij daarmee aan de dood onstnapt. De vaccinatiedruk op de grote mensenmassa zou kunnen weggenomen worden en de meeste coronabeperkingen niet meer broodnodig zijn.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021

Ik ben allergisch voor penicilline - mag ik mij laten vaccineren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/02/2021

Mocht het vaccin tot bijwerkingen, neveneffecten leiden, wie draait dan op voor eventuele ziekenhuiskosten, behandelingen, werkongeschiktheid, ...
Alvast bedankt voor jullie reactie

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021
, Gereageerd:

... Het vaccin heeft geen enkele bijwerking op lange termijn, dat staat zwart op wit vast. Alle bijwerkingen die de mensen zouden kunnen krijgen op termijn,kunnen "nooit" veroorzaakt zijn door het vaccin wat impliceert dat de burger de rekening zal betalen! Voor de farmaceutische industrie is dit twee keer langs de kassa gaan zonder enig financiëel risico: eerst bied je de zogenaamde oplossing voor een probleem en op termijn komen er misschien tientallen bij. De burger draait er dus voor op, zowel fysiek als financiëel. Iedereen beslist voor zichzelf of hij/zij wilt
"geleefd" worden door moeder natuur of de farmacie. De farmacie doet dus juist hetzelfde als de natuur, alleen doet de natuur het gratis en op een manier die perfect
uitgedokterd is om de toekomst tegemoet te gaan zonder dat iedereen van ons binnenkort elke dag een doos vol pillen en zalfjes moet pakken. Wat is er nu eigenlijk "humaan" verantwoord?

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/02/2021

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/02/2021

Voor de mensen die het nog niet willen geloven, een Vlaamse hoorzitting over het gevaar van vaccinatie, van voor de coronacrisis:

www.youtube.com/watch

... De natuur kent vele vragen waar we geen antwoord op kunnen geven. Laat ons dan ook toe om antwoorden in vraag te stellen van zij die vele
vragen van deze natuur ook niet kunnen beantwoorden! Kleine manipulaties op grote schaal, kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst. Kijk maar gewoon naar de bacteriële resistentie tegen antibiotica die er staat aan te komen door het onnodig preventief gebruik
van antibiotica.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/02/2021
, Gereageerd:

Proficiat met het kijken van een YouTube filmpje! Uw diploma gezondheidsexpert is onderweg per post! Premier De Croo contacteert u straks om deze hele crisis op te lossen! Dank u!

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/02/2021
, Gereageerd:

Graag gedaan! ... maar ik denk dat je de hoorzitting niet helemaal hebt begrepen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/02/2021

Ik heb heel veel twijfels over er de huidige vaccins en toen ik deze info bekeek via deze link : www.waarheid.tv/62-zijn-wij-proefkonijnen heb ik ook geen goed gevoel met de huidige gang van zaken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/01/2021

Kan iemand deze info factchecken: m.youtube.com/watch

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/02/2021
, Gereageerd:

na het filmpje ook best dit eens lezen : www.volkskrant.nl/.../

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/02/2021
, Gereageerd:

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/01/2021
, Gereageerd:

Bedankt voor deze interessante link! ... immunoloog/vaccinexpert die een halfuur zijn ding zegt op wetenschappelijke basis. Worden we dan met z'n allen weeral belazerd? ... auto-immuunziekte! Hier mag toch niet licht overgegaan worden denk ik. Zo'n typische ziekte die
pas na jaren zijn kop opsteekt! Voor niks gaat de zon op zeggen ze altijd. ... maar bij deze ik heb niets gezien en gehoord.

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/01/2021

Ik begin te twijfelen voor vaccinatie. Nieuwe vaccin met veel vragen voor 65+ . België is positief. Ik ben niet overtuigd van hun argumentatie. Ik heb de indruk dat vaccineren belangijker is als de werking.

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021

Zijn onze beleidsmakers wel goed geïnformeerd? Daarbij komt nog dat een experimenteel vaccin op zo'n grote schaal uitrollen potentieel zeer gevaarlijk kan zijn! Een steeds groter wordende groep dokters zowel in Amerika als dichter bij huis NL stellen dat het veiliger is in te zetten op de ondertussen met succes geteste en veilige geneesmiddelen die er zijn. Bron USA www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html en een groep dokter specialisten, Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) ,met spreekvoerder dr. Pierre Kory die in het Amerikaanse parlement van Amerika met tranen in de ogen getuigd en gesmeekt heeft opdat de studies en conclusies zouden bestudeerd en toegepast worden bron in NL = zelfzorgcovid19.nl/.../

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021

Hoe langer alles blijft duren, des te groter zal het wantrouwen van de bevolking worden en des te kleiner het effect op de gezondheid !

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/01/2021

Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd ,en al de discussies van de politiek geeft ons nog steeds geen antwoord. Wij zijn de laatsten die maar iets zullen weten want als burger ben je een nummer.

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/01/2021

Het is hoogtijd dat de bevolking ernstig wordt genomen. Stop met het welles nietes spelletje en stop met het rookgordijn.