Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Informatie voor patiënten

05 oktober 2007
informatie voor patienten

05 oktober 2007

Er wordt vandaag terecht veel aandacht besteed aan de geïnformeerde keuze van patiënten. Ze moeten op grond van juiste informatie kunnen toestemmen in de voorgestelde medische interventies. Dit heet dan een "geïnformeerde toestemming" of "informed consent". Informeren artsen en ziekenhuizen hun patiënten echter altijd even objectief over de voor- en nadelen van deze of gene medische behandeling, ingreep of onderzoek?

Informatie in het ziekenhuis

Een analyse van de folders en brochures die in de ziekenhuizen worden gebruikt om patiënten te informeren toonde aan dat de kwaliteit van de folders beter kan. Folders over volgende interventies werden kritisch bekeken: colonoscopie; plaatsen van een heupprothese; artroscopie van de knie; behandeling van vroege prostaatkanker; behandeling van spataders. Bleek dat schriftelijk informatiemateriaal vaak gewoonweg ontbrak. En als er wél folders waren, dan kwamen een aantal punten die van essentieel belang zijn bij het maken van een geïnformeerde keuze bijna systematische niet of niet goed aan bod. Zo was de informatie over mogelijke alternatieve onderzoeken of behandelingen doorgaans vrij summier. Ook de informatie over mogelijke complicaties schoot dikwijls tekort. Om te kunnen kiezen, moet men op zijn minst de voor- en nadelen van een interventie tegen elkaar kunnen afwegen en de verschillende behandelings- of onderzoeksmogelijkheden met elkaar kunnen vergelijken. De informatie die dit afwegingsproces mogelijk moet maken, ontbrak al te vaak in de bestaande ziekenhuisbrochures.

 

Stel vragen aan de dokter

Artsen worden verondersteld alle nuttige informatie over de door hen voorgestelde onderzoeken en behandelingen spontaan te verstrekken. Maar niet alle dokters zijn daar even goed in. Daarom kan het verstandig zijn om zelf het initiatief te nemen en de dokter de belangrijke vragen te stellen.
Om u hierbij te helpen hebben we een dossier samengesteld met verschillende luiken: een diapresentatie die een overzicht geeft van de te stellen vragen, een document met meer uitleg en een korte afdrukbare checklist die u kan meenemen naar de arts.

 

Wat u moet weten over spataders, een liesbreuk, een heupprothese ...

Voor een aantal aandoeningen of blessures hebben we een dossier opgesteld met de vaakst gestelde vragen: wat zijn de symptomen of de oorzaken, welke operaties zijn mogelijk, wat zijn de risico's, de voor- en de nadelen ...? Zo zijn er bij spataders verschillende behandelingen mogelijk. Bij grote, uitgebreide spataders wordt vaak een operatie voorgesteld, het zogenaamde "strippen". Maar een dergelijke ingreep houdt ook een aantal risico's in. En niet elke ingreep heeft altijd het gewenste resultaat. In principe zouden mensen die een spataderoperatie wensen, van de arts of het ziekenhuis alle informatie moeten krijgen die nodig is om met kennis van zaken te beslissen. In de praktijk is de kwaliteit van de verstrekte informatie helaas niet altijd optimaal. Daarom hebben we zelf een informatieve folder opgesteld, aan de hand waarvan wie een spataderoperatie overweegt zich een beter beeld kan vormen van wat de operatie inhoudt, wat men ervan kan verwachten, wat de risico's zijn en ga zo maar door.

 

De opnameverklaring: cruciaal vóór uw verblijf

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, moet u een opnameverklaring invullen. Het is erg belangrijk dat u dit grondig doet, omdat dit het document is waarop het ziekenhuis aangeeft welke bedragen u mag verwachten op uw rekening en waarop u uw keuzes moet aangeven betreffende type kamer en arts.
Zeker bij een geplande opname kunt u hiervoor de tijd nemen. Maar ook als u onverwacht moet worden opgenomen, hebt u er alle belang bij om alles grondig na te lezen. Naast uiteraard de duur van uw opname, bepalen uw keuzes immers grotendeels uw rekening.
Wat er precies in de opnameverklaring staat en wat dit kan betekenen voor u, leest u in het dossier.