Nieuws

Wanneer dokters zich vergissen, is de patiënt de dupe

23 september 2011 Gearchiveerd
wanneer dokters zich vergissen

Gearchiveerd

Niemand is zeker hoeveel medische fouten er zich jaarlijks voordoen, maar de schade voor de patiënt kan verstrekkend en zelfs levenslang zijn. Heel wat slachtoffers voelen zich onbegrepen.

Een medische fout is makkelijk te verwarren met een normale complicatie, maar verschilt ervan in die zin dat ze louter te wijten is aan de tekortkoming van een zorgverlener: een handeling (of gebrek daaraan) die een onverwachte “abnormale” schade voor de patiënt veroorzaakt. Het slachtoffer zit daarna niet alleen met de psychische en de fysieke gevolgen, maar vaak volgt er ook een jarenlange lijdensweg van juridisch getouwtrek en de strijd om erkenning.

Gebrek aan ondersteuning

Uit onze enquête onder 444 patiënten die geloven het slachtoffer te zijn geweest van een medische fout blijkt dat velen van hen zich onbegrepen voelen. Doorgaans zijn zij erg ontevreden over (het gebrek aan) de bijstand en de informatie die zij hebben gekregen van de geraadpleegde personen en instanties, zoals de betrokken arts en het ziekenfonds. Als ze al overgaan tot een officiële klacht en de daarbijhorende rechtszaak, moeten ze vaak jaren wachten op een uitspraak.

Ondertussen worstelen patiënten vaak met pijn en gevoelens van angst en neerslachtigheid én moeten ze leren leven met praktische gevolgen zoals invaliditeit, afwezigheid van school of werk en zelfs het risico op overlijden!

Om slachtoffers van medische fouten beter bij te staan werd in april 2010 het Fonds voor Medische Ongevallen opgericht. Door het gebrek aan een volwaardige regering is het Fonds echter nog steeds niet operationeel. Hoewel gedupeerde patiënten nu al een dossier kunnen indienen, belanden alle zaken voorlopig op een wachtlijst.

Bovendien zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding behoorlijk streng: enkel mensen met ernstige schade komen in aanmerking. Hoewel dit Fonds in de toekomst slachtoffers van medische fouten hopelijk meer tevreden kan stemmen, pleiten wij ook voor een actiever preventiebeleid, waarbij er kan worden geleerd uit de fouten uit het verleden.