Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Zelftests

25 november 2019

Zijn zelftests betrouwbaar? Nooit 100 %. In de meeste gevallen raadpleeg je beter een dokter want dat is efficiënter. Die zelftests zijn trouwens vrij duur.

Allergie

Allergie

MyTest Allergie (Mylan)

Doel
Meting van het immunoglobine E- of IgE-gehalte (de antistoffen die het lichaam aanmaakt als reactie op allergenen) om na te gaan of je al dan niet allergisch bent (maar niet voor wat).

Voor wie
Volgens de fabrikant voor iedereen vanaf 6 jaar die last heeft van allergiesymptomen.

Analyse van
Het bloed.

Prijs
€ 14,96

Testprocedure
Een vingerprik, waarvan het resultaat af te lezen is na 10 à 15 minuten (daarna is het resultaat niet betrouwbaar).

Onze mening

Af te raden

Af te raden

Als de test een positief resultaat oplevert, weet je dat je allergisch bent, maar niet voor wat.

Bij de dokter kun je een huidpriktest laten uitvoeren, waarbij je in contact wordt gebracht met verschillende allergenen om te kijken hoe je daarop reageert. Vervolgens kan een bloedonderzoek meer specifieke informatie opleveren (bijvoorbeeld welke antistoffen je lichaam aanmaakt).