Persbericht

Ondoorzichtigheid bij ziekenhuizen brengt levens van patiënten met borstkanker in gevaar

16 maart 2023

Uit een studie van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) blijkt dat patiënten die behandeld worden in een ziekenhuis dat niet erkend is als coördinerende borstkliniek, een substantieel hogere kans hebben om te sterven aan borstkanker. Zo’n coördinerende borstkliniek moet normaal minstens 125 nieuwe diagnoses per jaar hebben. Maar het is niet gemakkelijk om een lijst met alle coördinerende borstklinieken te vinden, en bovendien halen niet alle klinieken de ondergrens van 125 diagnoses! Testaankoop vecht al jaren voor meer transparantie in de kwaliteit van zorg, en vraagt dat de overheden meteen alle belangrijke informatie publiek maken voor patiënten.

Blind kiezen

Patiënten laten zich best behandelen in een coördinerende borstkliniek om zo de beste zorg te krijgen. Coördinerende borstklinieken moeten elk jaar minstens 125 nieuwe diagnoses hebben, en worden dus geacht gespecialiseerd te zijn.

Maar het is niet gemakkelijk zo’n borstkliniek te vinden: de lijst met erkende centra is moeilijk vindbaar en niet patiëntvriendelijk. In Vlaanderen bestaat wel een centrale website die de zorgkwaliteit tussen ziekenhuizen vergelijkt (www.zorgkwaliteit.be), maar die is absoluut niet patiëntvriendelijk én geeft enkel resultaten op niveau van het ziekenhuis, en dus niet per campus.

Bovendien blijkt nu uit de studie van het KCE dat bijna 40% van de zogenaamde coördinerende centra niet de 125 diagnoses haalt die nodig is om kwaliteitsvolle zorg te garanderen. Nochtans heeft dat een belangrijke impact op de overlevingskansen van de patiënten.

 

Hogere overlijdenskans

Uit een studie van het KCE van ruim tien jaar geleden bleek jammer genoeg al dat vrouwen die behandeld werden in ziekenhuizen met een laag volume een hogere kans hadden te overlijden in vergelijking met vrouwen die behandeld werden in ziekenhuizen met een hoog volume. Toch mogen ziekenhuizen met een laag volume nog altijd patiënten blijven behandelen. Er is dus weinig veranderd, toont ook de nieuwe studie aan: patiënten die behandeld worden in een borstkliniek met een laag volume (minder dan 60 diagnoses per jaar), hebben 44% meer kans op overlijden binnen de 5 jaar dan zij die behandeld worden in een kliniek met een hoog volume (meer dan 125 diagnoses per jaar).

 

Meer transparantie

Testaankoop vecht al jaren voor meer transparantie rond de kwaliteit van zorg, maar botst op een grote weerstand van de ziekenhuizen. “We vinden het schandalig dat er ondanks het bestaan van een website toch zo weinig transparantie bestaat over welke ziekenhuizen goede zorg bieden”, reageert Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. “Als de resultaten per campus, bekend zouden zijn, zouden meer patiënten goede zorg kunnen krijgen. Of zijn de financiële belangen van ziekenhuizen belangrijker dan mensenlevens?”

De consumentenorganisatie eiste al in 2014, samen met Kom op tegen Kanker en meer dan 36 300 burgers die een petitie ondertekenden, dat álle ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg zouden meten en dat de overheden álle resultaten publiek zouden maken op een centrale website. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog altijd niet systematisch.

 

Testaankoop onderschrijft daarom de eisen van het KCE, en roept specifiek de overheden op om:

 • Ervoor te zorgen dat bepaalde belangrijke zorg, zoals chirurgie, geconcentreerd wordt in een borstkliniek die effectief minstens 125 nieuwe diagnoses per jaar heeft.

 • In de tussentijd ervoor te zorgen dat vrouwen met kennis van zaken kunnen kiezen voor een centrum door:
  • Onmiddellijk bekend te maken welke erkende coördinerende borstklinieken niet de vereiste norm van 125 diagnoses per jaar behalen;
  • Op zeer korte termijn de resultaten over de kwaliteit van zorg per ziekenhuis te publiceren. Dat betekent concreet voor
   • Vlaanderen: dat het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg resultaten publiceert voor alle ziekenhuizen die borstkanker behandelen op campusniveau. Bovendien is de website www.zorgkwaliteit.be onvoldoende patiëntvriendelijk en moet deze zodanig aangepast worden dat de burger de resultaten vlot kan vinden en begrijpen.
   • Wallonië en Brussel: er eindelijk werk gemaakt wordt van transparantie over de kwaliteit van zorg die ziekenhuizen leveren.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.