Nieuws

Hospitalisatieverzekering wordt duurder: werkelijk nodig?

18 februari 2015
dkv ava

Niet alleen DKV,  maar ook AXA verhoogt de premie van de hospitalisatieverzekering. Wij hebben een motivering voor die verhogingen gevraagd aan de Nationale Bank, die over de financiële soliditeit van de verzekeringsmaatschappijen waakt en hiervoor toelating heeft gegeven.

DKV en AXA verhogen hun premie

Enkele dagen geleden maakten we al bezwaar tegen de tariefverhoging van de hospitalisatieverzekering bij DKV, die volgens ons onterecht is. DKV is echter niet de enige. Terwijl de marktleider in dit segment voor een hospitalisatiedekking in een eenpersoonskamer een premiestijging heeft aangekondigd van 3,88 % tot 5,73 % afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, verhoogt AXA Belgium de premie van de hospitalisatieverzekering maar liefst met 20 % voor particulieren. 

Niet erg overtuigende argumenten

Zoals we al eerder schreven in het nieuwsbericht hierover, vinden wij de argumenten van DKV voor de premieverhoging niet overtuigend. Dat geldt eveneens voor de beslissing van AXA, die beweert de verhoging te “beperken” tot maximaal … € 400, hetzij een plafond dat de prijsstijging niet beperkt voor de meeste verzekerden (daar is een maandelijkse premie van €  166 voor nodig).

Toestemming van de NBB… gemotiveerd?

Als controleautoriteit zou de Nationale Bank van België (NBB) toelating hebben gegeven voor de tariefverhogingen van zowel DKV als AXA. 

Daarom hebben wij de NBB deze week schriftelijk gevraagd om ons de redenen voor die beslissing en de cijfers waarop ze is gebaseerd, mee te delen. Dat recht hebben we volgens het principe van openbaarheid van bestuur. 

Eventuele verdere stappen…

Als de premieverhogingen ons op basis van de gegevens die we van de NBB krijgen nog steeds onterecht lijken, zullen wij ons daar uiteraard op alle mogelijke manieren tegen blijven verzetten. 

We houden u op de hoogte.