Nieuws

Transparantie kwaliteit ziekenhuizen: overheid realiseert vraag van veel burgers

04 juni 2015
36 000

Ruim 36 000 mensen ondertekenden vorig jaar onze petitie om te vragen dat de overheid een website zou ontwikkelen om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken. Vandaag is die er eindelijk - ook al is er nog geen informatie over alle aspecten van de zorg.

Met de nieuwe website www.zorgkwaliteit.be komt de Vlaamse overheid tegemoet aan onze vraag, die gesteund werd door maar liefst 36 300 ondertekenaars van onze petitie. De website heeft als ambitie om informatie over de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen toegankelijk te maken voor iedereen, zodat u als patiënt kunt vergelijken en bewuster kunt kiezen.  Deze transparantie is belangrijk, want de verschillen in de kwaliteit van de zorg in de ziekenhuizen kunnen groot zijn. 

Kwaliteitsmetingen

De nieuwe webstek bevat de resultaten van het kwaliteitsindicatorenproject, dat een samenwerking is tussen de Vlaamse overheid en de sector. Samen legden zij voor verschillende domeinen paramaters vast, die over een langere periode weergeven in welke mate ziekenhuizen inspanningen doen om kwaliteit van zorg te leveren, en de resultaten hiervan. 

Vandaag kunt u alvast de cijfers over borstkanker en de ervaringen van patiënten in het ziekenhuis raadplegen. De resultaten voor handhygiëne en het geneesmiddelenvoorschrift volgen ook nog dit jaar. Voorlopig zijn er geen publieke cijfers voor zo’n derde van de ziekenhuizen: deze kiezen immers zelf of ze al dan niet deelnemen aan de kwaliteitsmetingen en of ze hun resultaten op deze website publiceren. 

Bekijk het geheel

Naast dit indicatorenproject bestaat het kwaliteitsbeleid van de Vlaamse  overheid nog uit twee andere pijlers: accreditering en inspectie. Alle drie de methodes hebben hun eigen sterktes en zwaktes, en ze vullen elkaar aan. Zo willen de inspecties een realistisch beeld geven van de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. 

De nieuwe tool van de Vlaamse overheid biedt op dit moment echter enkel een gewone link naar de originele inspectieverslagen, die heel uitgebreid zijn en u niet de mogelijkheid geven om vlot te vergelijken. Met de online module en dossiers op onze website bieden wij die mogelijkheid wel, en bovendien op een toegankelijkere manier.