Dossier

Inspectieresultaten kwaliteit ziekenhuizen op vlak van internistische zorg

07 mei 2015
inspectieresultaten interische

Elk jaar inspecteert de Vlaamse overheid de kwaliteit van ziekenhuizen voor een ander "zorgtraject", in 2015 is dat het “internistisch” zorgtraject. Voor de eerste 18 ziekenhuiscampussen zijn de resultaten ondertussen bekend, en in dit dossier kunt u daarvan een samenvatting vinden per thema.

Inleiding

Elk jaar neemt de Vlaamse overheid in de ziekenhuizen een ander zorgtraject onder de loep. De resultaten van de inspectie van de chirurgische zorg uit 2014 vindt u hier:  

U moet naar het ziekenhuis voor een bepaalde aandoening? Dan wilt u wellicht graag in een veilige omgeving terechtkomen. Deze informatie kan u helpen bij uw keuze voor een bepaald ziekenhuis. De jaarlijkse inspecties van de overheid stimuleren eveneens de kwaliteit van de ziekenhuizen, en dat komt u als patiënt ook ten goede. 

Het “internistisch zorgtraject”, wat is dat? 

In 2015 wordt gekeken naar het “internistisch zorgtraject”, namelijk de zorg van patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis zonder een ingreep te moeten ondergaan. Concreet bezochten de inspecteurs de spoedgevallendienst, de afdeling intensieve zorgen, de ziekenhuisapotheek evenals een selectie van niet-chirurgische verpleegafdelingen (zowel voor gewone opnames als de dagkliniek). 

Wat wordt er gecontroleerd?

De inspecties zijn onaangekondigd en worden uitgevoerd door Zorginspectie. Ze moeten een realistisch beeld geven van de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. Verschillende aspecten die relevant zijn voor de zorg van patiënten worden gecontroleerd. Denk maar aan:

  • maatregelen om vergissingen en complicaties door geneesmiddelen te vermijden;
  • een goede opvolging van patiënten en communicatie tussen zorgverleners via volledige dossiers;
  • handhygiëne;
  • het onderhoud van toestellen enz. 

Oranje en rode knipperlichten 

Sommige ziekenhuizen scoren op bepaalde aspecten slecht. De overheid geeft aan welke tekortkomingen een (ernstig) risico vormen voor de patiënt door middel van knipperlichten: 

  • Een rood knipperlicht betekent dat er een ernstig risico is, en het ziekenhuis moet een tweede inspectie ondergaan.
  • Een oranje knipperlicht duidt op iets minder ernstige inbreuken. Het zijn belangrijke werkpunten voor een ziekenhuis maar ze leiden pas tot een nieuwe inspectie als de inspecteurs er twee vaststellen binnen eenzelfde domein. U kunt zien hoe de ziekenhuizen scoren in onze tabel onder het tabblad "Knipperlichten". 

Transparantie troef

In dit dossier vindt u enkel de voornaamste vaststellingen voor een selectie van thema’s, in heldere bewoordingen. Deze samenvatting geeft dus niet alle details weer, maar u kunt de volledige rapporten lezen op de website van de overheid www.zorginspectie.be. De Vlaamse overheid trekt hiermee resoluut de kaart van de transparantie, wat de kwaliteit van de ziekenhuizen en de veiligheid van de patiënt enkel ten goede kan komen. 

Inspecties zijn momentopnames 

Het is belangrijk om te weten dat deze resultaten momentopnames zijn. De ziekenhuizen moeten alles in het werk stellen om hun prestaties - indien nodig - te verbeteren. Kortom, het is mogelijk dat sommige zaken veranderen. Het is daarom geen goed idee om een ziekenhuis alléén te kiezen in functie van deze resultaten, al kunt u ze wel een rol laten spelen in uw beslissing.