Dossier

Inspectieresultaten kwaliteit van ziekenhuizen op vlak van chirurgische zorg

25 juni 2014
inspectieresultaten chirurgische

Heel wat chirurgische ingrepen brengen verwikkelingen met zich mee. Door een betere kwaliteit kan een deel van deze incidenten worden voorkomen. De jaarlijkse inspecties van de ziekenhuizen zijn daardoor van levensbelang.

Transparantie voor uw veiligheid

Als patiënt is het belangrijk om te weten dat u in een ziekenhuis in bekwame handen bent en in een veilige omgeving terechtkomt. Toch is het ene ziekenhuis het andere niet, en bepaalde inbreuken op de veiligheid kunnen een aanzienlijk risico voor de patiënt betekenen. Heel wat van de chirurgische ingrepen brengen immers verwikkelingen met zich mee, soms zelfs met het overlijden van de patiënt tot gevolg, die ten dele kunnen worden vermeden door een betere kwaliteit.

 

Jaarlijkse inspecties

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van zorg en inspecteert elk jaar de ziekenhuizen. Deze onaangekondigde inspecties worden gedaan door het Agentschap Zorginspectie en moeten een realistisch beeld geven van de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. Elk jaar wordt er een ander “zorgtraject” onder de loep genomen. Dit jaar was het de beurt aan het chirurgische zorgtraject van de ziekenhuizen.

Van maart 2013 tot februari 2014 bezochten de inspecteurs het operatiekwartier, de ontwaakkamer, de chirurgische verpleegafdelingen en de sterilisatie-afdeling van elk Vlaams ziekenhuis. Verschillende aspecten die relevant zijn voor patiënten die een ingreep moeten ondergaan kregen een controle. Denk maar aan de sterilisatie van materiaal, het onderhoud van apparatuur en de correcte verwerking en registratie van uw gegevens, zodat u niet met een andere patiënt wordt verward. 

 

Volgt uw ziekenhuis de richtlijnen?

Wij vroegen de resultaten van de eerste inspectieronde op en verwerkten deze gegevens voor elk van de 94 gecontroleerde ziekenhuizen, aan de hand van een selectie van negen thema's. Voor sommige ziekenhuizen volgde een tweede inspectieronde voor sommige van deze aspecten, omdat ze in eerste instantie niet aan de vereisten voldeden, de zogenaamde "rode knipperlichten".

Het ziekenhuis krijgt na de eerste inspectie minstens drie maanden de tijd om deze tekortkomingen recht te zetten. Na deze periode controleert de inspectiedienst – opnieuw onaangekondigd – of het ziekenhuis de knelpunten heeft weggewerkt. Ook de tweede inspectieronde werd inmiddels afgerond en alle verslagen zijn beschikbaar. In onze vergelijkingsmodule kunt u deze evaluaties per ziekenhuis bekijken. In dit overzicht leest u ook welke ziekenhuizen een tweede inspectie kregen, waarom en met welk resultaat.

Voor de duidelijkheid, de resultaten van deze inspecties zijn een momentopname. Het is mogelijk dat sommige zaken ondertussen zijn veranderd. Het is geen goed idee om een ziekenhuis alléén te kiezen in functie van deze resultaten, maar u kunt ze wel een rol laten spelen in uw beslissing. Deze samenvatting geeft niet alle details weer, maar u kunt de volledige rapporten opvragen bij de overheid (Agentschap Zorginspectie, via openbaarheid@zorginspectie.be) of nalezen op de website van De Standaard. Een aantal ziekenhuizen publiceren de rapporten ook op hun website.