Dossier

Anesthesie: $name

10 februari 2020
anesthesie

Door de anesthesist vóór een ingreep of een onderzoek alle elementen te laten weten die ook maar enigszins van belang kunnen zijn voor de verdoving en de ingreep draagt u bij tot een optimale voorbereiding. Wij hebben daarvoor de ideale vragenlijst opgesteld. Anesthesie is nu eenmaal een delicate evenwichtsoefening.

$name

Server Error