Dossier

Anesthesie: Een delicaat evenwicht

10 februari 2020
anesthesie

Door de anesthesist vóór een ingreep of een onderzoek alle elementen te laten weten die ook maar enigszins van belang kunnen zijn voor de verdoving en de ingreep draagt u bij tot een optimale voorbereiding. Wij hebben daarvoor de ideale vragenlijst opgesteld. Anesthesie is nu eenmaal een delicate evenwichtsoefening.

Een delicaat evenwicht

Waarom is anesthesie zo'n delicate evenwichtsoefening?

Bij een algemene anesthesie voor een ingreep of een onderzoek brengt de anesthesist u volledig in een kunstmatige slaap, waardoor u zich van niets meer bewust bent. Bij een regionale anesthesie maakt men alleen een bepaald deel van uw lichaam gevoelloos en blijft u dus in principe wakker.

Maar anesthesie is veel meer dan in slaap brengen en het bewustzijn uitschakelen. Een operatie vormt immers een ware aanslag op uw lichaam en de anesthesist moet u daartegen beschermen. Bij de operatie komt automatisch een stressreactie op gang, zoals dat in medisch jargon heet, precies zoals wanneer u ziek bent of gewond raakt. U voelt dat aan als pijn: uw hersenen krijgen pijnsignalen toegestuurd vanuit het getroffen gebied. De anesthesist moet dus ook die pijn counteren en krachtige pijnstillers toedienen.

Hij moet er tevens voor zorgen dat alle levensbelangrijke functies van uw lichaam, zoals de bloedsomloop, de ademhaling, de nieren enz., goed blijven functioneren; desnoods laat hij een functie tijdelijk door een machine overnemen. Bij heel zware operaties en zeer zieke patiënten is dat de zwaarste opgave.

De dosering van de anesthesie is een uiterst precies werkje en de medicatie moet tijdens de operatie zelf indien nodig worden bijgestuurd. Uw lichaam wordt dan ook continu gemonitord, zodat de anesthesist bij het geringste gevaar kan reageren.
De taak van de anesthesist stopt zelfs niet op het ogenblik dat men u de operatiekamer uit rolt. U kunt immers nog wat nabloeden en de pijnverdoving moet op punt worden gesteld. De anesthesist moet u dus onder controle houden tot uw toestand stabiel is en u naar de kamer kunt.