Nieuws

Terugbetaling psychologische zorg: stop met lanterfanten

28 juli 2020

Het parlement nam onlangs een voorstel van resolutie aan om meer te investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, is er voor de komende maanden € 67 miljoen extra voorzien. Goed nieuws … als dat budget daadwerkelijk wordt benut. 

In een notendop: 

  • Een voorstel van resolutie voor een betere en toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg, is begin juli door het parlement geloodst. De tekst werd bijna unaniem aangenomen. 
  • Om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, stelde het parlement voor de komende maanden reeds € 67 miljoen extra ter beschikking. Dat geld zou onder meer de toegang tot de klinisch psycholoog moeten vergemakkelijken. Goed nieuws … als dat budget daadwerkelijk wordt benut. De kans bestaat dat dit niet zal gebeuren. 

 

Weinig concrete maatregelen

Bovenvermelde resolutie is een advies van het parlement om de komende jaren werk te maken van een betere en toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg. Tegen 2030 zou 12 % van het federale gezondheidsbudget naar geestelijke gezondheidszorg moeten gaan, tegenover 6 % nu.

Wij zijn al lang vragende partij voor meer investeringen in de geestelijke gezondheidszorg en juichen de goedkeuring van dit voorstel natuurlijk toe. Maar 2030 is nog erg veraf. In het voorstel staan geen concrete acties vermeld voor op de korte termijn. Nochtans is de nood nú wel hoog. 

Er is geld, maar er is nog niets mee gebeurd

Het verheugde ons dan ook toen we vernamen dat het parlement begin juli een amendement goedkeurde dat zegt dat er de komende maanden € 67 miljoen extra geïnvesteerd kan worden in geestelijke gezondheidszorg. Dat geld zou onder meer de toegang tot klinisch psychologen moeten vergemakkelijken. 

Onze vreugde werd ondertussen enigzins getemperd, want we zijn ondertussen bijna augustus en het Riziv heeft nog steeds geen opdracht gekregen, vanuit de hogere echelons, over wat er precies met dit geld moet gebeuren en hoe het verdeeld moet worden. 

Dat vernamen we van het Riziv zelf, op een overleg met onder meer Mentaalwijs, Domus Medica, beroepsverenigingen van psychologen en andere belanghebbenden. Het Riziv heeft pas eind augustus een afspraak met het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en weet dan misschien meer …

Waarop wacht de regering? 

Het gevaar bestaat dat er met het budget door politiek getreuzel uiteindelijk niks gebeurt, vrezen psychologen. Patiënten zijn daar jammer genoeg de dupe van. 

Van het budget van 22,5 miljoen dat vorig jaar was voorzien voor consultaties bij een geconventioneerde psycholoog is uiteindelijk ook maar een fractie benut. Dat komt omdat het systeem op administratief vlak te complex is voor zowel patiënten als psychologen, en ook slecht gekend. Er hebben maar 500 van de 10 000 psychologen in ons land op ingetekend. Wij schreven daar al eerder over

Naar ons dossier terugbetaling psychologische zorg