Nieuws

Ontcijfer je tandartsfactuur met onze supplemententeller

20 februari 2018
Suppléments Dentistes tSUpplementen tandarts

Patiënten weten meestal niet of ze ereloonsupplementen betalen bij de tandarts. Onze supplemententeller maakt komaf met die onduidelijkheid.

Heel wat Belgen schuiven tandzorg op de lange baan: één op de twee Belgen gaat niet jaarlijks naar de tandarts. Het prijskaartje speelt een grote rol in dat uitstelgedrag. Meer dan 70 % van de patiënten vindt dan ook dat de tandarts niet genoeg info geeft over zijn factuur. Onze gloednieuwe supplemententeller helpt je je tandartsfactuur te ontcijferen.

Patiënt is onzeker over tarieven

Dat de rekening bij de tandarts hoog kan oplopen, heeft vele redenen. Niet alle prestaties zijn terugbetaald, en sommige prestaties worden enkel terugbetaald wanneer aan bepaalde voorwaarden zoals leeftijdsbeperkingen is voldaan.

Daarnaast zijn er te weinig geconventioneerde tandartsen, dat wil zeggen, tandartsen die de officiële tarieven toepassen. Tandartsen en ziekenfondsen maken immers onderling prijsafspraken om patiënten te beschermen tegen hoge kosten, maar het engagement om die prijsafspraken te volgen, is vrijwillig.

Ongeveer 48 %  van de tandartsen is geconventioneerd en past de officiële tarieven toe, 16 % is deels geconventioneerd en doet dat op bepaalde tijdstippen. Alle anderen doen het niet. Bij de parodontologen (tandvleesspecialisten) en de orthodontisten zijn de niet-geconventioneerde artsen helaas ruim in de meerderheid. Amper vier op de tien mensen weten of hun tandarts al dan niet geconventioneerd is, de rest tast in het duister over de aangerekende tarieven.

Transparantie helpt bij de keuze

Onwetendheid is nooit een goede raadgever. Daarom ontwikkelden we onze supplemententeller, een onlinemodule waarmee je ontdekt of je ereloonsupplementen hebt betaald. De module zet de prestatiecodes op het getuigschrift voor verstrekte hulp ook om in begrijpbare taal. Op basis van deze berekening kun je beslissen om over te stappen naar een geconventioneerde tandarts.

Bovendien proberen we met dit project de nood aan transparantie en tariefzekerheid hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want tandzorg is basiszorg. Dat de helft van de bevolking (mede) uit angst voor een hoge rekening deze verzorging uitstelt, is onaanvaardbaar. Ook jij kunt daarin een rol spelen. Hoe meer mensen onze module gebruiken, hoe meer gewicht wij in de schaal kunnen leggen.

Maak zelf de berekening met onze supplemententeller en ontdek of jouw tandartsfactuur nodeloos gepeperd is.

Ga naar onze supplemententeller