Nieuws

Terugbetaling van peperdure geneesmiddelen zoals Kymriah bedreigt ziekteverzekering

28 mei 2019

Minister De Block heeft beslist de peperdure experimentele therapie Kymriah terug te laten betalen. De firma Novartis vraagt maar liefst € 320 000 voor de behandeling van één patiënt. De monsterprijzen van Big Pharma en de lakse houding van De Block dreigen onze ziekteverzekering onderuit te halen.

Minister van Volksgezondheid De Block heeft net voor de verkiezingen de terugbetaling van Kymriah (CAR-T) aangekondigd, een nieuwe experimentele gentherapie voor de behandeling van verschillende soorten bloedkankers. De vraagprijs voor de therapie is echter buitensporig. De precieze prijs voor ons land kennen we niet, maar volgens officiële documenten uit Nederland zou de firma Novartis maar liefst € 320 000 vragen voor de behandeling van één patiënt. Bovendien zou de toediening ervan per patiënt nog eens € 36 000 kosten. De terugbetaling van zo'n therapie plaatst een ongelooflijke druk op het Belgische gezondheidsbudget.

Sociale zekerheid wankelt

Hoewel we blij zijn voor patiënten die eventueel baat hebben bij dit geneesmiddel en de terugbetaling ervan, zitten we met enkele prangende (en nog steeds onbeantwoorde) vragen voor minister De Block. Hoe kan onze ziekteverzekering deze extra uitgave van verschillende (tientallen) miljoenen euro’s bekostigen? 

Nog geen maand geleden meldde het Christelijk Ziekenfonds een budgetoverschrijding van € 392 miljoen voor geneesmiddelen in 2018. De laatste vier jaar werd meer dan één miljard euro meer uitgegeven voor geneesmiddelen dan begroot. En dat terwijl er onvoldoende middelen zijn om belangrijke noden van de burger zoals brilglazen, tandzorg en psychologische hulpverlening terug te betalen.

Strikt geheim

Zoals dat vaak gebeurt met nieuwe geneesmiddelen, werd de terugbetaling van Kymriah achter gesloten deuren onderhandeld. Hoewel we dus allemaal mee betalen voor dit geneesmiddel, mag de belastingbetaler niet weten hoeveel precies. Dat is onaanvaardbaar in een democratie. Onder het beleid van minister De Block evolueerden deze geheime onderhandelingen naar een parallel ondoorzichtig terugbetalingssysteem. Bovendien speelt dit systeem van geheime kortingen in het voordeel van bedrijven, die in elk land de hoogst mogelijke prijs trachten te bedingen.

Midden 2015 sloot de minister een pact met de farmaceutische industrie waarin ze een werkgroep aankondigde over "de transparante kostprijs van geneesmiddelen". Een werkgroep zonder resultaat, helaas. De farma-industrie praat zijn exuberante prijzen goed met zogenaamd hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling, maar niemand kent de werkelijke investeringen. Zeker is wel dat er ook heel wat publiek geld werd besteed aan de ontwikkeling van de technologie achter deze nieuwe therapie.

Tikkende tijdbom

Het beleid van minister De Block is een tikkende tijdbom onder onze solidaire ziekteverzekering. De terugbetaling van onze gezondheidszorg wordt zo onhoudbaar. Wij trekken al langer aan de alarmbel.

Vorig jaar organiseerden we nog een symposium samen met Dokters van de Wereld en Kom op Tegen Kanker. We formuleerden er verschillende beleidsaanbevelingen om de toenemende problematiek van betaalbaarheid van geneesmiddelen aan te pakken. Enkele van deze aanbevelingen worden op dit moment besproken tijdens de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie, naar aanleiding van een resolutie die Italië indiende om de transparantie in de sector van geneesmiddelen te verhogen.

Wij willen dat nationale overheden de nodige informatie krijgen om verantwoorde beslissingen te nemen over de prijs van een geneesmiddel en over de terugbetaling ervan. Samen met Test Aankoop drongen negen andere organisaties onlangs nog aan bij Minister De Block om deze resolutie zonder uitstel te steunen.

Lees meer in ons dossier betaalbare geneesmiddelen