Nieuws

Opnieuw een onrechtmatige tariefverhoging van de hospitalisatieverzekering bij DKV

21 januari 2015
tariefverhoging

DKV heeft nog maar eens een premieverhoging aangekondigd voor hospitalisatie in een éénpersoonskamer. Het gaat om een verhoging met 3,88 % tot 5,73 %, afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.  Niet gerechtvaardigd in onze ogen.

Premies van hospitalisatieverzekeringen kunnen erg hoog oplopen, en de contracten verschillen ook sterk van de ene verzekeraar tot de andere.

Weinig overtuigende argumenten

De nieuwe premieverhoging van DKV – die marktleider is in dit segment - is niet zo onschuldig. Het  is de zoveelste in de rij, en de argumenten die DKV aanhaalt om ze te verantwoorden, zijn naar onze mening niet gerechtvaardigd.  Zo zijn de meeste elementen die DKV nu  inroept al lang gekend (bijvoorbeeld de kosten van de vergrijzing) en had men er dus al rekening mee moeten houden in de startpremie. Andere elementen, zoals de beperking van de kosten voor een bevalling, spelen dan weer in de kaart van DKV en stellen de verzekeraar in staat zijn uitgaven te beperken.  

Gaan we naar een zesde rechtszaak?

We hebben beslist om de premieverhoging nader te onderzoeken, en desgevallend juridisch te betwisten. Sinds 1995 hebben we al vijf keer een rechtszaak aangespannen tegen DKV. Vier keer ging het over een premiestijging, de vijfde betrof de medische vragenlijst en contractuele bedingen die naar onze mening onrechtmatig waren en die DKV uiteindelijk uit haar contracten heeft moeten verwijderen.

DKV eerder al gepakt op bedenkelijke praktijken

Eén van de vonnissen over een onwettige prijsverhoging laat er geen enkele twijfel over bestaan: “De praktijken van DKV België komen er in realiteit op neer dat de maatschappij een patiënt enkel verzekert als die niet of weinig kost. DKV deinst er trouwens niet voor terug om zich de opbrengst toe te eigenen van de verouderingsreserve die de maatschappij op kosten van de verzekerde heeft samengesteld, nadat ze hem door onrechtmatige premieverhogingen heeft gedwongen om het contract op te zeggen”. 

Hangende zaken

DKV is daartegen in beroep gegaan. Hun argument? Het zou in strijd zijn met de tariefvrijheid. Het Europese Hof herinnerde er echter aan dat de tariefvrijheid niet absoluut is. Er mogen grenzen worden gesteld aan de premies die verzekeraars aanrekenen. Het is nu wachten op de definitieve uitspraak van het Hof van Beroep in deze belangrijke zaak. Een andere zaak die wij begonnen tegen DKV, is nog hangende bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Wordt vervolgd.