Nieuws

Op raadpleging bij de specialist: soms goedkoper, soms duurder

08 januari 2015
Op raadpleging bij de specialist

Vanaf nu betaalt u voor een bezoek aan een specialist die de officiële tarieven toepast, € 12 uit eigen zak. Dat is nu eens minder, dan weer méér dan vroeger. Op die manier bespaart de overheid en … betaalt de patiënt.

Zoek voor alle zorgverstrekkers op wat u zelf betaalt en wat u van het ziekenfonds terugkrijgt.

Eenvoudiger

Vroeger moest u voor een bezoek aan een specialist tussen ruim € 8 en € 15,50 uit eigen zak betalen ("het remgeld), al naargelang de specialisatie. Vanaf nu is er één tarief: € 12 (€ 3 voor wie de "verhoogde tegemoetkoming" geniet), althans voor een "geconventioneerde" arts, die dus de officiële tarieven respecteert. 

Die vereenvoudiging is een goede zaak. Het systeem was veel te complex geworden en miste logica. Dat een raadpleging bij bv. een kankerspecialist u veel meer kostte dan bij een oogarts, hield weinig steek. 

Soms goedkoper, soms duurder

Zoals u in de tabel hieronder kunt zien, zult u voor de ene specialist voortaan meer betalen en voor de andere minder. 

De nieuwe regeling is goed nieuws voor wie bv. een psychiater of een kankerspecialist raadpleegt. Maar als u bv. een oogspecialist of een gynaecoloog nodig hebt, bent u bijna € 4 duurder af. Bovendien is bij die specialisaties meer dan de helft van de artsen niet geconventioneerd, waardoor supplementen heel frequent zijn. 


De overheid bespaart, de patiënt betaalt

Algemeen genomen zullen we allen samen het komende jaar een pak meer uitgeven aan specialisten. Volgens schattingen wordt zo'n 33 miljoen van wat vroeger voor rekening van het RIZIV was, doorgeschoven naar de patiënt. De ene zal hier weinig van voelen (of er zelfs een klein voordeel uit halen), de andere des te meer. Vooral wie geen aanspraak kan maken op de verhoogde tegemoetkoming, is de dupe, evenals wie al veel remgeld betaalt en bepaalde oudere personen. 

Ongepast 

De essentie van het "remgeld" is het remmen van de consumptie in de gezondheidszorg, uit vrees voor overconsumptie en verkwisting. Maar een te dure zorg remt te veel en leidt tot onderconsumptie. In ons land is dat reeds een toenemend probleem: almaar meer gezinnen geven aan sommige gezondheidszorg om financiële redenen uit te stellen. Het aandeel dat de patiënt uit eigen zak moet betalen, is een van de hoogste binnen Europa. Het is dan ook onverantwoord dat nog maar eens een deel van de rekening naar de patiënt wordt doorgeschoven.