Nieuws

Meer middelen voor psychologische hulp a.u.b.

03 april 2019
psychologische hulp

Psychologische hulp kost geld. Maar het is een investering die zichzelf meer dan terugverdient, benadrukken deskundigen. Daarom pleiten ze in een open brief voor meer middelen voor de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn vóór.
In Engeland biedt de National Health Service (NHS) al enkele jaren wetenschappelijk onderbouwde psychologische begeleiding aan mensen met veelvoorkomende psychologische problemen, zoals depressie en angst. Dit wordt gedekt door de ziekteverzekering. 
 
Duur voor de maatschappij? Toch niet, zegt Prof. David Clark van de University of Oxford die de resultaten en het kostenplaatje van dit project onder de loep nam. Tijdens een lezing aan de KU Leuven vertelde hij onlangs dat de Engelse overheid met dit initiatief op termijn meer bespaart dan betaalt. Onder andere omdat het mensen met psychische klachten weer productiever maakt en medische kosten omlaag haalt. 

Psychologische hulp terugbetalen kan ook in ons land voor besparingen zorgen, zeggen Belgische deskundigen waaronder gezondheidseconoom Prof. Lieven Annemans. In een open brief, gericht aan politici die zullen deelnemen aan de volgende regeringsonderhandelingen, pleiten ze voor meer middelen voor een beter georganiseerde geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn vóór en hebben deze brief mee ondertekend.

Te weinig middelen voor de geestelijke gezondheidszorg

Er gaan in ons land te weinig middelen naar de geestelijke gezondheidszorg. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) beveelt aan om minstens 10% van het gezondheidsbudget aan psychische zorg te besteden. Ons land blijft steken op 6 %, klonk het onlangs op de Staten-generaal van de Geestlijke Gezondheidszorg …

Minister van Volksgezondheid De Block heeft weliswaar een paar stappen in de goede richting gezet. Zo heeft ze budget vrijgemaakt voor de terugbetaling van sessies bij een “eerstelijnspsycholoog” voor de aanpak van milde psychische klachten. Een veel te laag budget jammer genoeg: slechts € 22,5 miljoen. Ter vergelijking: aan antidepressiva wordt jaarlijks bijna vier keer zoveel uitgegeven. Terwijl niet al de patiënten die antidepressiva slikken deze ook écht nodig hebben ... 

Wij schreven hier al eerder over (“Terugbetaling psychologen: stand van zaken”). Op dit ogenblik zijn er nog niet veel eerstelijnspsychologen bij wie je onder dit stelsel terecht kunt. 

Er is méér nodig om de geestelijke gezondheidszorg beter te organiseren. “Hulp”  hoeft overigens niet per se één-op-één therapie te zijn. Groepsinterventies of zelfhulpprogramma’s behoren ook tot de mogelijkheden. 

Met de nadruk op “evidence-based”

Psychische zorg moet natuurlijk wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. In de brief staat dat evidence-based richtlijnen een meer centrale rol moeten krijgen. Een pleidooi dat wij al jaren voeren voor de gezondheidszorg in het algemeen. 

Een persoon met psychische klachten moet allereerst toegang krijgen tot  interventies waar het meeste bewijs van werkzaamheid voor bestaat. Voor angst is dat bijvoorbeeld exposure (geleidelijke blootstelling aan prikkels die angst oproepen). Bij depressie kan dat een kortdurende, psychodynamische therapie zijn. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, zijn antidepressiva bij mildere vormen van een depressie geen eerstekeuzebehandeling. 

Dat evidence-based werken binnen de geestelijke gezondheidszorg geen onrealistisch scenario is, bewijst het project in Engeland. 

Deskundigen in het veld zijn ook vragende partij voor meer middelen voor wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld om uit te dokteren welke interventies in welke omstandigheden en bij welk type persoon het beste werken. Zulke inzichten kunnen de zorgverlening alleen maar efficiënter maken. 

Vragen? Ervaringen?

Heb je een vraag over mentale gezondheid of geestelijke gezondheidzorg? Of een ervaring die je graag met anderen deelt?  

Neem deel aan onze community