Nieuws

Medische zorg nodig? Bel de dokter ...

12 mei 2020
medische zorg via telefoon

Medische consultaties worden nu zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Geldt dat voor alle zorgverleners? Hoe werkt het? Hoeveel kost het? 

Omdat we allemaal zo veel mogelijk “in ons kot” moeten blijven, verlopen ook de medische consultaties nu zo veel mogelijk op afstand. Zorgverleners roepen op om bij medische problemen niet te aarzelen om hen te consulteren. Medische hulp uitstellen uit vrees voor besmetting kan immers tot ernstige complicaties leiden. Maar bij welke zorgverleners is zo’n teleconsultatie mogelijk, hoe werkt het en hoeveel kost het? 

Daarnaast belichten we enkele speciale vergoedingsregels die de coronacrisis in het leven heeft geroepen. 

Huisartsen en specialisten

Heb je symptomen van covid-19 of een ander medisch probleem, bel dan in eerste instantie je huisarts of de huisarts van wacht. Die zal je indien mogelijk telefonisch advies geven. Zo’n consultatie is volledig gratis voor jou zolang je aan niet meer dan vijf teleconsultaties per 30 dagen komt. De dokter krijgt per keer € 20, rechtstreeks van de ziekteverzekering via de zogenaamde derdebetalersregel. 

Als je arts liever heeft dat je in levenden lijve op raadpleging komt, gelden de normale tarieven en terugbetalingsregels.

Heb je een geneesmiddelenvoorschrift nodig? Dan zal je arts je een elektronisch voorschrift bezorgen. Heb je geen internet of smartphone? Dan zal hij je telefonisch de code doorgeven bestaande uit letters en cijfers die onder de barcode op het elektronisch voorschrift staat. Die code volstaat voor de apotheker. 

Ook een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid kan de arts je digitaal bezorgen, of anders stuurt hij het je via de gewone post op. 

Wanneer je in behandeling bent bij een specialist, kan die je in bepaalde gevallen ook telefonisch opvolgen. Maximaal één keer per week. Ook hier wordt het honorarium (€ 20) betaald door de ziekteverzekering en moet je zelf niets betalen. 

Andere medische zorgverleners

Ook psychologen, tandartsen, kinesisten, diëtisten, diabeteseducatoren, logopedisten, vroedvrouwen en ergotherapeuten mogen teleconsultaties of videoconsultaties doen. Ze mogen je geen supplementen laten betalen, en in een aantal gevallen ook geen remgeld. Die zorgverleners zijn niet verplicht om de derdebetalersregel toe te passen. Het zou dus kunnen dat je het honorarium eerst zelf moet betalen en dat het je nadien wordt terugbetaald.

  • Psycholoog Kom je in aanmerking voor eerstelijnszorg en heb je een voorschrift van een huisarts of psychiater, dan heb je recht op 4 videoconsultaties van 60 of 45 minuten bij een geconventioneerd klinisch psycholoog. De bestaande tarieven en terugbetalingsvoorwaarden blijven behouden, je moet het remgeld betalen.
  • Tandarts Telefonisch advies bij de tandarts kost € 20. Als je in 2020 alleen langs die weg in contact bent geweest met de tandarts en niet persoonlijk bent langsgeweest, zal dat niet volstaan om in 2021 recht te hebben op een betere wettelijke terugbetaling in het kader van het mondzorgtraject.
  • Kinesist Een kinesist mag € 25 per week aanrekenen voor minimaal 2 teleconsultaties per week, en € 40 per week voor minimaal 2 videoconsultaties, waarvan één van ten minste 20 minuten
  • Diëtist/diabeteseducator Ben je in behandeling bij een diëtist of word je opgevolgd door een diabeteseducator en is het aantal voorgeschreven beurten nog niet opgebruikt? Dan kunnen er maximaal 2 consultaties per telefoon of per video plaatsvinden, die ten minste 30 minuten moeten duren. De normale tarieven (zonder supplementen) blijven van toepassing. Bij een diëtist moet je remgeld betalen, bij een diabeteseducator niet. 
  • Logopedist/vroedvrouw De normale tarieven en terugbetalingsregels blijven gelden voor tele- of videoconsultaties. 
  • Ergotherapeut Er kunnen maximaal 2 consultaties van ten minste 60 minuten per video plaatsvinden. Er verandert niets qua tarief (geen supplementen) en je zult nog altijd remgeld moeten betalen.

Omdat thuisverpleegkundigen in deze crisistijden meer beschermingsmateriaal nodig hebben en meer tijd nodig hebben om dat materiaal correct te gebruiken, zullen de huidige honoraria en terugbetalingstarieven voor thuisverpleegkundigen worden verhoogd. Wij komen hierop terug zodra de nieuwe tarieven bekend zijn.

De meeste van deze tarieven en voorwaarden gelden tot het einde van de covid-19-maatregelen. 

Specifieke coronamaatregelen

Beslist je arts dat je moet worden getest op het nieuwe coronavirus, dan hoef je die test niet te betalen. De overheid neem alle kosten op zich. 

Ben je niet ziek maar moet je uit voorzorg in thuisquarantaine blijven, omdat je in nauw contact geweest bent met een besmette persoon of omdat je een risicopatiënt bent, dan krijg je een zogenaamd "quarantainegetuigschrift". Heb je zo'n getuigschrift en kun je telewerken, dan blijft de werkgever je betalen. Maar als je dat niet kunt, val je terug op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Ben je zelfstandige en moet je je activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, dan kan je via je socialeverzekeringsfonds een overbruggingsrecht aanvragen.  

 

Beland je in het ziekenhuis op de quarantaine-afdeling of op de afdeling intensieve zorgen met covid-19? Omdat de zorg voor patiënten daar heel intensief is, mogen artsen bijkomende prestaties aanrekenen, maar die worden volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. Voor jou leidt dat niet tot extra kosten.

Werk je in de gezondheidssector en ben je minstens 15 dagen arbeidsongeschikt door covid-19? Dan kom je in aanmerking voor een vergoeding wegens beroepsziekte. Je medische kosten worden dan volledig terugbetaald en je krijgt een hogere uitkering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, namelijk 90 % van je basisloon. Ook bij blijvende letsels of overlijden is er een vergoeding. Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij Fedris, het federale agentschap voor beroepsrisico’s.  

Mondmaskers en/of ontsmettende handgel die je zelf aankoopt om je te beschermen, worden tot nader order niet terugbetaald.