Nieuws

Geen supplementen meer voor labo-analyses!

04 februari 2022

Enkel niet-geconventioneerde labomedewerkers mogen supplementen factureren. Maar net zij blijken gemiddeld 4 tot 5 keer meer analyses uit te voeren dan hun geconventioneerde collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek dat we samen met de Socialistische Mutualiteiten uitvoerden. Wij vragen dat deze supplementen worden afgeschaft.

 

Wanneer een (huis)arts een staal wil laten analyseren, heeft de patiënt geen keuze over het laboratorium, laat staan over de persoon die het zal analyseren. Daar komt hij meestal pas achter wanneer hij de factuur ontvangt. Niet iedereen mag echter supplementen aanrekenen. Dat recht is voorbehouden voor niet-geconventioneerde labomedewerkers. Het is dus mogelijk dat de ene patiënt voor dezelfde analyse een supplement betaalt en de andere niet, zelfs in hetzelfde labo. Maar labo's lijken creatief om te springen met die regel ... 

12 laboratoria onderzocht

Op onze vraag gingen de Socialistische Mutualiteiten na hoeveel supplementen hun leden betaalden. Voor het prestatiejaar 2019 liep dat bedrag op tot niet minder dan 2,5 miljoen. Volgens een ruwe schatting komt dit neer op een bedrag tussen 7,9 en 8,6 miljoen euro voor de hele bevolking. Het gros van die supplementen werd gefactureerd door 12 private laboratoria. Opvallend was vooral dat in prestatiejaar 2019 de niet-geconventioneerde medewerkers in deze labo's 4 tot 5 keer meer prestaties leverden dan hun geconventioneerd collega's. Zo'n wanverhouding roept toch wel heel wat vragen op.

Naar de resultaten

Op COVID-analyses mogen labo's geen supplementen aanrekenen. Voor dit soort analyses leverden de geconventioneerde medewerkers in 2020 ongeveer dubbel zoveel prestaties dan hun niet-geconventioneerde collega's. Dat gegeven lijkt opnieuw het vermoeden te bevestigen dat de meeste van deze labo's niet het principe hanteren "wie presteert, factureert", zoals het zou horen. Het lijkt er sterk op dat ze eerder namen op de facturen plakken in functie van wat hen de meeste winst opbrengt.

Supplementen nog steeds schering en inslag

Zulke supplementen mogen sedert 2017 trouwens enkel nog worden aangerekend als de patiënt daarvan vooraf op de hoogte is gebracht en ermee heeft ingestemd. Het zou dan ook logisch zijn geweest als die supplementen intussen volledig waren verdwenen. Niemand wil immers bewust meer betalen voor eenzelfde analyse. En toch zijn ze nog steeds gemeengoed. Dat zoiets toch onder de radar blijft komt wellicht doordat het telkens om relatief kleine bedragen gaat die bij de patiënt geen argwaan wekken: meestal tussen 1 en 6 euro bovenop het remgeld, volgens de analyse van de Socialistische Mutualiteiten. Maar al die kleintjes vormen samen ook een aanzienlijke winst voor de laboratoria.

Laat daarom in je medisch dossier noteren dat je wil dat jouw analyses enkel gebeuren door geconventioneerde medewerkers. Zie je toch supplementen op je rekening staan waarvan je niet op de hoogte was, neem dan zeker contact op met het laboratorium. Vermeld duidelijk dat je hier niet mee had ingestemd en dat die supplementen bijgevolg onwettelijk zijn.

Laten we de supplementen afschaffen!

Samen met de Socialistische Mutualiteiten roepen wij de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, op om deze supplementen gewoon af te schaffen. Het gaat immers om zorgverleners die de patiënt niet zelf kiest en met wie hij geen contact heeft. Bovendien zijn deze laboratoria verre van ondergefinancierd. Ze krijgen al mooie vergoedingen via de ziekteverzekering en vormen een winstgevende business met winstmarges in de orde van grootte van 20% tot 30%. Hoewel supplementen verboden zijn voor COVID-analyses, heeft de pandemie toch tot een mooie stijging van de omzet van de laboratoria geleid: ongeveer +20% tussen 2019 en 2020.