Nieuws

Hospitalisatieverzekeringen: tariefvrijheid is niet absoluut

08 maart 2013
assurance hospi

Het Europees Hof van Justitie geeft ons gelijk: België mag wettelijke beperkingen opleggen aan premieverhogingen voor lopende hospitalisatieverzekeringen.

Eind 2009 had DKV een premieverhoging aangekondigd aan al zijn verzekerden met dekking in een eenpersoonskamer, zonder toestemming van de overheid.

DKV werd daarvoor veroordeeld op vraag van Test-Aankoop, maar ging in beroep met als argument dat de wettelijke beperkingen in strijd zouden zijn met de Europese principes van tariefvrijheid en van vrije toegang tot de verzekeringsmarkt (voor buitenlandse verzekeraars).

Begrenzing van de premies

Tot onze grote tevredenheid heeft het Europees Hof van Justitie de verzekeraar niet gevolgd in diens argumentatie. In zijn arrest van 7 maart herinnert het Hof er aan dat de tariefvrijheid niet absoluut is. Er mogen grenzen worden gesteld aan de premies die verzekeraars aanrekenen. België mag een "technisch kader" afbakenen waarbinnen verzekeraars hun premies moeten berekenen.

Wat de toegang tot de markt betreft, stelt het Hof vast dat de Belgische beperkingsmaatregelen gepast zijn om de consument te beschermen en, meer bepaald, te vermijden dat de consument te maken krijgt met aanzienlijke en onverwachte premieverhogingen.

In het voordeel van de (oudere) consument

Anders zouden hospitalisatieverzekeringen aan jongere verzekerden tegen lage tarieven aangeboden worden, die dan stijgen naarmate de verzekerden ouder worden en meer kosten voor de verzekeraar meebrengen.

Het arrest toont begrip voor de bezorgdheid van de consument, die niet zonder verzekering wil vallen op latere leeftijd, wanneer hij ze juist nodig heeft.

Wij zijn uiteraard verheugd over deze uitspraak, en hebben vertrouwen in de verdere beoordeling door de Belgische rechters.