Nieuws

Hospitalisatieverzekering: lang niet elk contract is oké

01 september 2015
niet elk contract

Zelfs al heb je een individueel contract voor een hospitalisatieverzekering, soms riskeer je alsnog veel kosten zelf te moeten ophoesten. Achter een goedkoop contract schuilt vaak immers een heel beperkte dekking. Gebruik onze koopwijzer om de juiste keuze te maken.

Wil je weten welke de kwaliteitsvolle contracten zijn voor een individuele hospitalisatieverzekering en hoeveel die kosten?

Surf naar onze koopwijzer hospitalisatieverzekering

Het zou jammer zijn om de eerste de beste hospitalisatieverzekering te kiezen, bij een privéverzekeraar of via een ziekenfonds. Want lang niet elk contract is oké. En het is geen toeval dat de ziekenfondsen door de band goedkoper zijn.

De dekking wordt soms uitgehold

Idealiter word je met een hospitalisatieverzekering vergoed voor alles wat je bij een opname wegens ziekte of na een ongeval uit eigen zak moet betalen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. 

Bepaalde opnames worden gewoon niet gedekt. Het gaat bv. soms om tandheelkundige ingreep en herstellende borstchirurgie na kanker.

In andere gevallen wordt de dekking verregaand beperkt. Wat heb je bv. aan een dekking van vruchtbaarheidsbehandelingen als een maximumbedrag van € 250 per verzekerde geldt?

De premies lopen sterk uiteen

De verzekeraar mag zelf bepalen waarvan hij de premie laat afhangen. 

De leeftijd bij het sluiten van het contract speelt bijna altijd een rol. Hoe ouder je bij de aanvang bent, hoe hoger meestal de premie. 

Wie een dekking als optie erbij vraagt, zal een bijpremie moeten betalen. In andere gevallen is er geen sprake van een bijpremie maar worden van een contract diverse versies aangeboden, met in de ene méér dekking standaard inbegrepen dan in de andere, en ook dat heeft gevolgen voor het prijskaartje.

Verder kan het premiebedrag verschillen volgens de franchise, dus het deel van de kosten dat voor rekening van de verzekerde blijft.

Uitzonderlijk speelt zelfs het gewest waar men woont, een rol voor de premie. Brusselaars zijn bij DKV namelijk sowieso duurder af als ze de beste dekking willen voor een eenpersoonskamer. En dat zelfs als ze zich uiteindelijk niet in een duur Brussels ziekenhuis, maar buiten de hoofdstad zullen laten behandelen.

De ziekenfondsen zijn door de band goedkoper, maar de dekking is er vaak beperkter. Dat neemt niet weg dat sommige contracten van ziekenfondsen al bij al aan te bevelen zijn als Beste Koop, omwille van hun prijs-kwaliteitverhouding.

Naar onze koopwijzer hospitalisatieverzekering