Nieuws

Duurdere hospitalisatiepremies door nieuwe berekening medische index

01 juli 2016
Medische index ziekteverzekeringen

De premies van hospitalisatie- en andere ziekteverzekeringen worden vanaf 1 juli gekoppeld aan een medische index die éénmaal per jaar door de FOD Economie wordt bepaald. De berekening van deze index gebeurt echter te eenzijdig op basis van gegevens van de verzekeringsondernemingen. En de consument is de klos!

Wilt u weten met welke hospitalisatieverzekering u het best af bent?

Tot nu toe moesten verzekeringsmaatschappijen goedkeuring vragen aan de Nationale Bank indien zij de premies voor hun hospitalisatie- of ziekteverzekeringen wilden verhogen bovenop de consumptieprijsindex. Dat zorgde echter vaak voor erg bruuske stijgingen van de premies voor de consument. Met de medische index wil men prijsverhogingen mogelijk maken die forser zijn dan de evolutie van de consumptieprijsindex, maar de bruuske stijgingen afvlakken.

In 2010 kwam er voor het eerst een medische index, maar deze werd reeds in 2012 afgevoerd omdat er kritiek op was. In 2015 startte de minister van Consumentenzaken een nieuwe poging. Het resultaat stemt ons echter allerminst tevreden… 

De consument is de klos!

Wij vinden dat enkel nieuwe omstandigheden de reeds afgesloten contracten nog zouden mogen verstoren. Het mechanisme van de medische index zou dus enkel gebruikt mogen worden om contracten regelmatig en geleidelijk te verhogen in functie van onverwachte factoren. 
Verzekeraars zouden volgens ons in staat moeten zijn om de aanvangspremie van een langetermijnovereenkomst zoals een ziekteverzekering correct te berekenen. Zij kunnen daarbij rekening houden met verschillende factoren zoals de levensverwachting, de evolutie van de uitgaven voor de gezondheidszorg in functie van de inkomensgroei, de technologische evoluties en de realiteit van een vergrijzende maatschappij. 

Verder stippen wij aan dat een consument, wanneer hij wordt geconfronteerd met hogere premies als gevolg van de indexatie, geremd kan zijn om over te stappen naar een andere verzekeraar, die niet noodzakelijk de medische index toepast, omdat hij in sommige gevallen opgebouwde reserves kan verliezen. 

Medische index op eenzijdige manier berekend

Bovendien is de berekening van de medische index vooral gebaseerd op één parameter: de brutoschadelast van de verzekeraars, waarvoor de gegevens bovendien uitsluitend door hen zelf worden aangeleverd. Daarnaast wordt er eveneens een pure schatting gemaakt van toekomstige kosten. Dit allemaal maakt dat de cijfers niet reëel noch objectief zijn.

Wij vinden dat de begroting van de index beter kan gebeuren op grond van werkelijk vastgestelde kosten zoals de duurder wordende medische honoraria of kamersupplementen in eenpersoonskamers bijvoorbeeld.