Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

DKV en zijn onwettige premieverhoging: onze strijd gaat voort

19 september 2017
DKV verzekering tariefstijging was illegaal

19 september 2017
In februari boekten wij voor de rechtbank een belangrijke overwinning tegen verzekeraar DKV, die de premie van zijn hospitalisatieverzekering op onwettige wijze had verhoogd. Maar DKV weigert de getroffen consumenten terug te betalen wat ze te veel hebben betaald. Wij laten het daar niet bij! 

Wij kregen gelijk van het hof van beroep van Brussel: de tariefverhoging waartoe door DKV in 2009 werd beslist, was wel degelijk onwettig! Wij raadden alle getroffen consumenten daarop aan om van DKV terug te eisen wat ze te veel hadden betaald. Maar DKV interpreteert de gerechtelijke veroordeling op een andere manier en weigert in te gaan op die eisen.

Wij geven echter niet op, uit principe. We besloten daarom om een consument voor de rechtbank te steunen in haar eis tot terugbetaling. De pleidooizitting is gepland op 20 september 2018. Wordt vervolgd.

Wie nog niet eerder het initiatief nam om van DKV de terugbetaling te eisen van wat men te veel heeft betaald, raden wij trouwens nog altijd aan om dat te doen. Wij helpen je daarbij.

Het verhaal stap voor stap

Het verhaal begon eind 2009 toen de onderneming DKV aan alle verzekerden met een hospitalisatieverzekering die voor de dekking "eenpersoonskamer" hadden gekozen een premieverhoging van 7,84% aankondigde. Een onwettige verhoging in onze ogen, aangezien ze niet overeenkwam met een van de drie gevallen waarin een verhoging is toegestaan: een verhoging op basis van de index van de consumptieprijzen, op basis van de medische index, of een verhoging die uitdrukkelijk wordt toegestaan door de CBFA (een bevoegdheid die ondertussen is overgedragen aan de Nationale Bank van België).

Wij stapten naar de rechtbank

Wij stelden begin 2010 een vordering tot staking in tegen DKV. Met succes, want de rechtbank van koophandel van Brussel gaf ons gelijk. DKV werd veroordeeld tot: 

  • de verlaging van de premie tot het niveau van 2009; 
  • het behoud van het bedrag van de vrijstelling op het niveau van 2009; 
  • de herinvoering van de dekking "eenpersoonskamer" voor wie de formule voor een tweepersoonskamer had aanvaard.

De verzekeraar ging in beroep

DKV betwistte de beslissing en ging in beroep met het argument dat de wettelijke beperkingen op de premieverhoging in strijd zijn met de Europese beginselen van de tariefvrijheid en de vrije toegang tot de verzekeringsmarkt voor buitenlandse verzekeraars.

De rechter trok de juiste conclusie

Alvorens een uitspraak te doen raadpleegde het hof van beroep van Brussel het Europese Hof van Justitie. Dat wees erop dat de tariefvrijheid niet absoluut is. België mag dus inderdaad een "technisch kader" definiëren waarbinnen de verzekeraars worden gevraagd hun premies te berekenen. Daarom kon het hof van beroep de veroordeling van DKV bevestigen: het besloot in februari 2017 dat de in 2009 aangekondigde tariefverhoging wel degelijk onwettig was.

Helaas, gezien de tijd die ondertussen was verstreken, kon het hof niet de hele beslissing van 2010 bekrachtigen. Ondertussen had de Nationale Bank van België immers nieuwe tarieven goedgekeurd die werden toegepast sinds februari 2012. Gezien deze wettelijke tariefverhoging kon DKV dus niet meer worden veroordeeld tot een terugkeer naar het tariefniveau van 2009.

Wij raadden aan om terugbetaling te eisen

Aangezien de rechter het wel met ons eens wat dat de premieverhoging onwettig was, raadden wij alle getroffen consumenten eind februari 2017 aan om de terugbetaling te eisen van wat ze te veel hadden betaald. We boden modelbrieven aan die ze via onze site online naar DKV konden versturen. Meer dan 800 consumenten dienden op die manier een klacht in.

DKV is van slechte wil

De verzekeraar van zijn kant interpreteert de gerechtelijke veroordeling nogal vrij en meent niet te moeten ingaan op de eisen tot terugbetaling.

Wij zetten de strijd voort

Wij geven niet op, uit principe. We besloten daarom om een consument voor de rechtbank te steunen in haar eis tot terugbetaling. De inleidende zitting is gepland op 7 september.

 

 

Je kunt nog altijd terugeisen wat je te veel hebt betaald

Het is nog niet te laat als je nog geen initiatief hebt genomen om terugbetaling te eisen van DKV. We leggen uit hoe je te werk moet gaan.

1. Ben ik betrokken?

Ja, als je uiterlijk in 2009 bij DKV een hospitalisatieverzekering had gesloten met een dekking “eenpersoonskamer” en daarover nog altijd beschikte in 2010, 2011 of 2012 (indien de vervaldag viel in januari 2012). 
Het gaat alleen over individuele contracten, dus niet over groepsverzekeringen die door een werkgever zijn aangegaan.

2. Wat kan ik doen?

Kies uit de modelbrieven die wij ter beschikking stellen, die welke in uw geval past en bezorg die via onze onlineklachtenmodule aan DKV.

Er zijn immers twee mogelijkheden:

3. Hoe werkt de klachtenmodule?

Klik hieronder op “naar onze klachtenmodule”. De naam van de verzekeraar staat reeds ingevuld. Kies de sector, in dit geval “Schadeverzekering – hospitalisatie, gezondheid, ongevallen en overige”, en vul je persoonlijke gegevens in als nog niet ingevuld zijn. 

Daarna kom je op de pagina “Uw klacht”. Schrijf als titel van de klacht “Terugbetaling onwettige premies”. Vat de klacht samen in de verschillende vakjes en klik vervolgens op “Doorgaan”. Op dat ogenblik kun je de brief toevoegen die je net hebt aangevuld.

 

Naar onze klachtenmodule