Nieuws

DKV moet premieverhoging terugbetalen

30 augustus 2019
DKV verzekering tariefstijging was illegaal

De rechtbank heeft een ontevreden klant die zich door ons heeft laten bijstaan, gelijk gegeven over een onterechte premieverhoging voor haar hospitalisatieverzekering bij DKV. De verzekeraar moest haar dus terugbetalen. Helaas heeft DKV cassatieberoep aangetekend, waardoor de zaak nu nog heel lang kan aanslepen.

Het vredegerecht van Hoei verplichtte de verzekeringsmaatschappij DKV om een klant terug te betalen voor een illegale premieverhoging voor haar aanvullende hospitalisatieverzekering voor een eenpersoonskamer in 2010.

Het gaat voor ons om een uitspraak met een grote symbolische waarde. 

Sleutelmomenten in de zaak

  • In 2009 verhoogde DKV de premie van de aanvullende hospitalisatieverzekering voor een eenpersoonskamer met 7,84 %. Wettelijk mocht dat echter niet, aangezien een premieverhoging enkel mag op basis van de gewone indexatie, de specifieke medische index of wanneer de verzekeraar een specifieke goedkeuring heeft van de toezichthouder FSMA. De premieverhoging van DKV voldeed aan geen enkele van die voorwaarden. Daarom riepen wij gedupeerde klanten op om een terugbetaling te eisen van het te veel betaalde bedrag. DKV weigerde de terugbetaling, omdat ook FSMA dat niet nodig vond.
  • Begin 2010 zijn wij een rechtszaak gestart tegen de verzekeraar. Na een lang proces besliste het Brusselse hof van beroep in 2017 dat de premieverhoging wel degelijk onwettig was. Daarop hebben wij een modelbrief op onze website geplaatst waarmee gedupeerde klanten een terugbetaling konden eisen. Maar ook toen bleek dat DKV daar niet op inging.
  • Met onze steun startte een DKV-klant vervolgens een individuele procedure voor de rechtbank. En het vredegerecht van Hoei heeft haar gelijk gegeven.

Grote symbolische waarde

Hoewel de terugbetaling voor de consument in kwestie veeleer bescheiden was (€ 43), waren wij tevreden over de uitspraak. Ze opende immers de deur voor de terugbetaling van tienduizenden andere verzekerden.

Helaas blijft DKV zich verzetten. De verzekeraar heeft cassatieberoep aangetekend, en daardoor kan het jaren duren vooraleer het tot een vonnis en een vergoeding komt. Wij geven echter niet op!

Kies de beste hospitalisatieverzekering

Een ziekenhuisfactuur kan al snel (erg) duur uitvallen zonder hospitalisatieverzekering. Met onze koopwijzer vergelijk je de polissen op de markt en vind je het beste contract op maat van jouw behoeften en budget. 

Vergelijk hospitalisatieverzekeringen