Nieuws

Derdebetalersregeling: wij eisen een veralgemening!

24 november 2015
Derdebetalersregeling

Sinds kort hebben mensen met een verhoogde tegemoetkoming recht op een automatische derdebetalersregeling bij hun huisarts. Een stap in de goede richting, maar hier mag het niet bij blijven: de regeling moet een recht worden voor iedereen en bij alle zorgverleners.

Wilt u weten hoeveel een medische prestatie kost,  en hoeveel u daar van terugkrijgt van uw ziekenfonds?

Doorgaans betalen patiënten in ons land het totale ereloon aan de arts of tandarts die ze raadplegen. Na het indienen van het getuigschrift voor verstrekte hulp, betaalt het ziekenfonds een deel terug. Bij de derdebetalersregeling betaalt de patiënt enkel nog het remgeld; het ziekenfonds regelt het andere deel rechtstreeks met de arts om zo het uitstellen van zorg om financiële redenen tegen te gaan. 

Voor alle burgers, bij alle zorgverleners

Sinds kort is de automatische derdebetalersregeling bij de huisarts een recht voor burgers met een verhoogde tegemoetkoming. Hoewel dit uiteraard een goede evolutie is, kan zo’n gedeeltelijke regeling onmogelijk alle mensen die het moeilijk hebben omvatten. Wij eisen dan ook een veralgemening, iedereen heeft immers recht op zorg. 

Dat de toegankelijkheid van de huisarts prioriteit krijgt, is terecht. Het gaat immers om eerstelijnszorg. Al is dat zeker niet de enige uitgavenpost met een (te) hoge drempel. In eerdere bevragingen prijkt tandzorg systematisch boven aan de lijst van zorg die mensen uitstellen. Ook de specialist en kinesist worden geregeld vermeld. De regeling moet dus worden uitgebreid naar alle zorgverleners. 

Eenvoudiger en transparanter

Verder is zo’n algemene regeling ook eenvoudiger en transparanter: gedaan met briefjes aan het ziekenfonds bezorgen, u weet meteen hoeveel u uit eigen zak moet betalen en of er een supplement wordt aangerekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen Europa zo’n algemene derdebetalersregeling eerder de regel is, en ons systeem de uitzondering.

Om dit op een vlotte manier tot stand te brengen, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We hebben ons standpunt hieromtrent overgemaakt aan minister De Block. Aan sommige van deze voorwaarden is al (gedeeltelijk) tegemoetgekomen, aan andere niet:

  • De uitbreiding moet in verschillende fasen gebeuren.
  • De hele procedure moet elektronisch verlopen met een vlotte betaling van de zorgverleners door de ziekenfondsen.
  • De patiënt moet een factuur krijgen, zowel van wat hem wordt aangerekend aan remgeld en supplementen, als van het bedrag dat het ziekenfonds moet betalen.
  • Zoals voor alle beleidsmaatregelen moet een follow-up en evaluatie gebeuren om na te gaan of de beoogde doelstellingen worden bereikt en er bijvoorbeeld niet wordt gefraudeerd door zorgverleners.