Nieuws

Zorgverleners mogen geen coronasupplement aanrekenen

15 mei 2020

Via ons meldpunt kregen we enkele klachten binnen van consumenten die een “coronasupplement” aangerekend kregen bij de tandarts. Dankzij een gloednieuwe maatregel mogen zorgverleners de extra kosten voor beschermingsmateriaal niet doorrekenen aan patiënten. Voor de zorgverleners zelf komt er een financiële tegemoetkoming. 

Stel, je moet in deze coronatijden naar de tandarts en die rekent je vervolgens extra aan voor de kosten van zijn beschermingsmateriaal. Mag dat zomaar? In principe wel, of toch als je een niet-geconventioneerde tandarts bezoekt. Die mag wettelijk gezien immers zijn tarieven vrij bepalen.

Wij vonden echter dat geen enkele zorgverlener zo'n coronasupplement zou mogen aanrekenen. Gelukkig ligt er nu een nieuwe maatregel op tafel die supplementen voor beschermingsmateriaal verbiedt tijdens deze crisis, geconventioneerd of niet-geconventioneerd.

Zorgverleners zullen een financiële tegemoetkoming krijgen om uitzonderlijke uitgaven te helpen dekken. De hele regeling moet praktisch nog verder uitgewerkt worden, dus er zijn heel wat onduidelijkheden.

Met terugwerkende kracht

Het verbod treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 4 mei, het moment van de heropstart van niet-essentiële zorg. Patiënten die sinds 4 mei toch een coronasupplement kregen aangerekend, kunnen dat terugvorderen, ofwel rechtstreeks bij hun zorgverlener of via hun ziekenfonds.

Wij zijn uiteraard blij dat deze nieuwe regel de patiënt (in theorie) beschermt tegen zulke supplementen. Het is voorlopig nog onduidelijk of en hoe de overheid eventuele verdoken supplementen zal controleren. Niet-geconventioneerde tandartsen zijn immers niet transparant over hun tarieven, wat het moeilijk maakt om uit te pluizen of ze extra supplementen aanrekenen.

Wij blijven de zaak opvolgen, aangezien veel tandartsen en zeker de tandarts-specialisten niet-geconventioneerd zijn en de bescherming voor de consument valt of staat met de strikte naleving van de nieuwe maatregel.

Kies geconventioneerd 

Sowieso kies je beter voor een geconventioneerde tandarts, daar is de tariefzekerheid het grootst. Je kunt dan via je bewijsstuk of de afrekening van de mutualiteit controleren of je supplementen betaalde. Helaas kennen veel consumenten het statuut van hun tandarts niet. Deze zijn wel verplicht om dat te afficheren in de wachtkamer, maar de meesten houden zich niet aan deze verplichting. Met de module van het RIZIV check je het statuut van je tandarts.

Het verhaal van de coronasupplementen drukt ons nogmaals met de neus op de feiten. Er zijn dringend maatregelen nodig om het recht van patiënten op tariefzekerheid en transparantie bij de tandarts te verzekeren.

Meld misbruik

Rekent een tandarts je toch nog zo'n coronasupplement aan, meld dit dan aan je ziekenfonds. 

Bovendien kan je ziekenfonds nog eens extra checken wat het statuut van je tandarts was op het moment van de geleverde prestaties. Blijkt het dan toch om een geconventioneerde tandarts te gaan, die zulke supplementen niet mag aanrekenen, kunnen ze ingrijpen.

Ander coronamisbruik gezien? Laat het ons weten.