Nieuws

Psychologische hulp moet voor iedereen betaalbaar zijn

03 april 2020
corona

Maggie De Block besliste gisteren dat iedereen die een geconventioneerde psycholoog raadpleegt, in het kader van matige angst, depressie of alcoholproblemen, recht heeft op een terugbetaling. Wacht dus niet om hulp te zoeken. Heel wat psychologen bieden tele - en onlinebegeleiding aan.

Psychologen verwachten een aanzienlijke impact van de coronacrisis op onze mentale gezondheid. De onzekerheid, de alarmerende berichten, het besmettingsgevaar dat om elk hoekje loert, de verplichte afzondering, de dagelijkse routine die wegvalt … Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om met deze stressoren om te gaan. Je hoeft niet te wachten tot de crisis voorbij is voor een gesprek met een psycholoog. Velen bieden je deze dagen hulp op afstand.

Mentale gezondheid in gedrang

Uit een recente studie blijkt dat we de gevolgen van quarantaine niet mogen onderschatten. Mensen die zich wegens een epidemie noodgedwongen moeten afzonderen, krijgen vaak te kampen met psychische klachten zoals angst, verveling, prikkelbaarheid, frustratie en een sombere stemming. Klachten die ook na de quarantaine nog een hele tijd kunnen blijven nazinderen. 

Heel wat Belgen zullen daardoor de nood voelen om een gesprek te hebben met een psycholoog. En net nu lijkt die psycholoog verder dan ooit, waardoor de zorg wordt uitgesteld. Toch bieden psychologen dezer dagen vaak hulp op afstand aan via een telefoon- of videogesprek met behulp van tools die de privacy garanderen. En uit onderzoek is reeds gebleken dat zo’n therapie op afstand even doeltreffend kan zijn. 

Zet je zorgtraject niet stop

Uiteraard zijn er ook heel wat mensen die reeds voor de uitbraak van de coronacrisis al aanklopten bij een psycholoog. Voor hen is het belangrijk om dat zorgtraject niet zomaar on hold te zetten. Blijf in contact met je psycholoog.  Door je traject halsoverkop af te breken bestaat het risico dat je klachten opnieuw zullen verergeren, zeker in de huidige omstandigheden.  

 Eindelijk terugbetaald voor iedereen

Afgelopen week gaf minister De Block al aan dat ook videoconsultaties bij een geconventioneerd psycholoog in aanmerking kunnen worden genomen voor de terugbetaling.
Maar dan moet je natuurlijk wel aan de voorwaarden voor die terugbetaling voldoen … Een jaar geleden startte het proefproject rond de terugbetaling van psychologische zorg voor volwassenen. Jongeren en 65-plussers vielen tot op vandaag echter uit de boot. Een grote stap voorwaarts! Psychologische zorg moet immers betaalbaar zijn voor iedereen!

De andere voorwaarden  blijven echter gelden. Zo komen niet alle klachten in aanmerking voor terugbetaling en heb je er enkel recht op wanneer je een geconventioneerd psycholoog raadpleegt. En die zijn niet zo talrijk in ons land …