Nieuws

Betere terugbetaling psychologen: nog even geduld

09 september 2021
psycholoog

Op 1 september lanceerde het RIZIV een nieuw project waardoor meer mensen bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terechtkunnen voor betaalbare hulp. Maar dit systeem is nog niet operationeel. En er is zo goed als zeker te weinig geld om iedereen te kunnen helpen. 

Eind juli: in verschillende media klinkt het dat iedereen vanaf 1 september voor € 11 naar een psycholoog kan. Ook het RIZIV meldt op haar website dat er vanaf die dag een versterkt psychologisch zorgaanbod zal zijn voor iedereen. 

Eind augustus: de kranten melden dat dit aanbod van terugbetaling tóch niet voor iedereen mogelijk zal zijn. Daar is het beschikbare budget te klein voor, iets waar wij al voor vreesden. Ook het RIZIV stelt haar communicatie bij. In een reactie op Twitter liet ze weten dat ze met het woord “iedereen” doelde op een “uitbreiding van de doelgroepen”. In ons woordenboek is dat toch niet hetzelfde …

Ondertussen is ook duidelijk dat het systeem op 1 september nog niet operationeel is. Wanneer zal dat wél het geval zijn? Wie zal dan uiteindelijk van deze regeling gebruik kunnen maken?

Meer psychologen terugbetaald: wellicht iets voor het najaar

Op de website van het RIZIV staat nu te lezen dat dit nieuwe zorgsysteem op 1 september gelanceerd is en een geleidelijke uitrol zal kennen. 
 
Je moet weten dat er 32 lokale netwerken geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn die deze zorg concreet zullen coördineren. Die moeten administratief en organisatorisch nog het één en ander op punt stellen vooraleer ze écht van start kunnen gaan. Het zou kunnen dat er in de ene regio sneller gestart wordt dan in de andere. 
 
Vermoedelijk zal de uitgebreidere terugbetaling pas vanaf het najaar een feit zijn. Het RIZIV gaat hopelijk snel een concrete timing communiceren. Je kunt ook altijd eens je licht opsteken bij het netwerk GGZ in jouw regio voor een stand van zaken. 

Ondertussen blijft de oude regeling van toepassing. Hierbij kunnen enkel mensen met matige psychische problemen bij een geconventioneerd psycholoog terecht en is een doktersvoorschrift verplicht.

Wie moet toch de volle pot betalen bij de psycholoog?

De overheid voorziet € 151 miljoen per jaar voor dit project. Dat is bijna vier keer meer dan het budget voor het “oude” psychologenproject (dat dus nog steeds van toepassing is). Maar ook dit bedrag volstaat zo goed als zeker niet om iedereen te kunnen helpen. Wie zal er uit de boot vallen? Daar hebben we helaas nog steeds geen duidelijk antwoord op.
 
Het ziet ernaar uit dat elk netwerk grotendeels zelf mag bepalen wie er voorrang krijgt. De federale overheid stelde geen selectiecriteria voorop, zoals dat bij de oude regeling wel het geval was (enkel matige problematiek). De lokale netwerken GGZ kregen wel de boodschap om prioriteit te geven aan kwetsbare doelgroepen die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. 

Zoek een geconventioneerde psycholoog

Belangrijk: je kunt niet bij eender welke psycholoog terecht om gebruik te kunnen maken van deze regeling, enkel bij geconventioneerde zorgverleners in jouw regio. Elk netwerk GGZ zal binnenkort op haar website publiceren wie dat zijn. Dit zijn niet noodzakelijk dezelfde als bij de oude regeling die je nog steeds in de zoekmotor van het RIZIV terugvindt. Wij verwachten (of beter gezegd: hopen) dat het RIZIV deze gegevens zal centraliseren op haar website. We hopen ook dat er een communicatiecampagne aan dit project gekoppeld zal worden. 
 
In dit systeem is het eerste gesprek met een psycholoog (of klinisch orthopedagoog) gratis. In tegenstelling tot bij de oude regeling, kun je er rechtstreeks bij terecht. Je hoeft dus niet eerst naar de huisarts voor een voorschrift. Na deze eerste sessie betaal je € 11 per individuele sessie (of € 4 als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming). Voor een groepssessie betaal je € 2,5. 
 
Het eerste gesprek is een verkennend gesprek waarin je hulpvraag wordt verduidelijkt. Op basis van dit gesprek, kan het zijn dat de psycholoog zelf met je aan de slag gaat, individueel of in groep. Het kan ook zijn dat hij je doorverwijst. De psycholoog wordt erg gestimuleerd om lokaal multidisciplinair te werken en om de huisarts goed te betrekken indien de patiënt daar zijn toestemming voor geeft. Daar komt kritiek op, maar wij juichen dat toe gezien de mogelijke samenhang tussen psychische, sociale en somatische problemen. 
 
Het aantal sessies is overigens beperkt, met een maximum van 20 individuele sessies voor wie gespecialiseerde zorg nodig heeft.