Nieuws

1 op 7 geconventioneerde artsen rekent supplement aan

17 april 2015
1 op 7 geconventioneerde artsen

Artsen geven in de wachtkamer onvoldoende informatie over hun statuut en de gehanteerde tarieven. Maar liefst één op zeven rekent bovendien – tegen de regels van hun statuut in – een supplement aan.

Het tarief voor een consultatie bij een arts kan erg verschillen, afhankelijk van het statuut dat de arts in kwestie heeft. Het is dan ook belangrijk dat de patiënt hierover correct wordt geïnformeerd in de wachtkamer, zoals de wet ook voorschrijft. Raadpleeg daarom onze rekenmodule Tarieven en terugbetalingen van medissche en paramedische prestatie.

Naar de rekenmodule

De theorie: tariefzekerheid bij geconventioneerde artsen

Om de twee jaar wordt tussen artsen en ziekenfondsen een conventie gesloten over de tarieven van consultaties. Artsen kunnen deze weigeren en mogen dan zelf hun ereloon bepalen en dus ook supplementen aanrekenen. Artsen die de conventie wel aanvaarden, moeten zich aan de overeengekomen tarieven houden. Ter compensatie ontvangen zij een soort van vergoeding van zo’n 5000 euro.

De praktijk: spelregels niet gerespecteerd

Toch wijken artsen geregeld af van deze regels. In 2012 bezocht Test-Aankoop 192 wachtkamers van huisartsen en specialisten. Amper 12 % maakte zijn statuut bekend. 2 % van de artsen ging verder dan wettelijk van hen wordt gevraagd en afficheerde ook de tarieven. In het recente onderzoek (2015) over slaapmedicatie kwamen we tot eenzelfde vaststelling: op een totaal van 81 huisartsen maakte slechts 17 % zijn statuut bekend, 6 % de tarieven. Het Riziv ontwikkelde recent een module om het statuut van artsen op te zoeken, maar die is tot nog toe weinig gebruiksvriendelijk.

Bovendien blijkt uit meerdere onderzoeken (2013 en 2015) dat niet minder dan één op de zeven geconventioneerde huisartsen supplementen aanrekent, hoewel hun statuut dit niet toelaat! Gemiddeld gaat het om 4,6 euro. Dat betekent dat de patiënt 10,6 in plaats van 6 euro uit eigen zak betaalt.

Overheid moet optreden

We eisen dat ook dokters de wet respecteren en in hun wachtkamers duidelijke informatie uithangen over hun statuut en dat ze, indien geconventioneerd, geen supplementen aanrekenen. Verder zouden artsen verplicht moeten worden hun tarieven bekend te maken en moet de zoekmodule van het Riziv gebruiksvriendelijker worden gemaakt. Onze bevindingen en eisen werden overgemaakt aan alle bevoegde instanties, en met name ook aan Minister van Volksgezondheid De Block.