Dossier

Wat zijn de tarieven en terugbetalingen voor medische en paramedische prestaties?

24 januari 2022
tarieven en terugbetalingen

Wat kost een consultatie bij een huisarts, dermatoloog, kinesist of tandarts? Hoeveel krijgt u terug? In onze rekenmodule vindt u de tariefdetails van de voornaamste (para)medische prestaties.

Tarieven van de honoraria, prijzen en vergoedingen

In onze rekenmodule vindt u alle tarieven - volgens uw statuut - van de voornaamste medische en paramedische prestaties. Zo komt u gemakkelijk te weten wat u moet betalen na een consultatie bij de tandarts of een afspraak bij de logopedist. U ziet meteen hoeveel u terugkrijgt en wat u nog zelf betaalt. Ontdek hier onze rekenmodule

1. Is de zorgverlener geconventioneerd?

Een geconventioneerde (verbonden) zorgverlener ondertekent een akkoord met de ziekenfondsen. Met dat akkoord verbindt hij zich ertoe om het officieel vastgelegde honorariaplafond niet te overschrijden.

Heeft de zorgverlener het akkoord over de tarieven niet ondertekend (niet-geconventioneerde of niet-verbonden zorgverlener), dan kan hij in principe supplementen op die honoraria vragen.

De erelonen van sommige niet-geconventioneerde zorgverstrekkers worden in mindere mate (-25 %) terugbetaald door de ziekenfondsen. Dat is evenwel niet het geval bij artsen en tandartsen. Hun verstrekkingen worden steeds tegen hetzelfde barema terugbetaald of ze nu geconventioneerd zijn of niet. In onze tabellen geven we alleen de tarieven voor geconventioneerde zorgverleners (officiële tarieven).

Wanneer u een afspraak maakt voor een consultatie, kunt u de zorgverlener beter even vragen of hij geconventioneerd is.
Tegenwoordig kunt u dit ook opzoeken op het internet. De Christelijke Mutualiteit heeft op haar website een databank waarin men terug kan vinden welke artsen de officiële tarieven hanteren en welke artsen dit niet doen.

2. Heeft u een globaal medisch dossier aangevraagd?

Elke patiënt kan zijn arts vragen om al zijn medische gegevens in één dossier te bewaren, zelfs de gegevens van andere zorgverleners waarmee hij te maken heeft. Op die manier kan de patiënt een verlaging van 30 % op zijn remgeld krijgen voor elke consultatie bij de arts die het dossier bewaart. Die vermindering is ook van toepassing op huisbezoeken bij 75-plussers of bij patiënten met een chronische aandoening.

Een globaal medisch dossier kost 34,53 euro per jaar (januari 2023) en wordt volledig door uw ziekenfonds terugbetaald.

3. Geniet u een voorkeurstarief?

Sommige mensen genieten een voorkeurregeling bij het ziekenfonds: WIGW (weduwen/weduwnaren, invaliden, gepensioneerden en wezen met een laag inkomen dat het wettelijk plafond niet overschrijdt), volledige werklozen ouder dan 50 jaar met een laag inkomen, gehandicapten met een vervangingsinkomen, personen die een overlevingspensioen krijgen en gezinnen met een OMNIO-statuut.

Voor die personen is het remgeld minder hoog

4. Wat is OMNIO?
Mensen met een moeilijke financiële gezinssituatie kunnen een omnio-statuut aanvragen bij hun ziekenfonds. Indien de aanvraag wordt aanvaard en u dit statuut krijgt, betaalt zowel u als de leden van uw gezin minder uit eigen zak voor de meeste medische verzorging. Hoeveel u betaalt en ontvangt, vindt u terug in onze tabellen bij voorkeurregeling.