Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA

FAQ

 1. Is de zorgverlener geconventioneerd?

  Een geconventioneerde (verbonden) zorgverlener ondertekent een akkoord met de ziekenfondsen waardoor hij zich ertoe verbindt om niet méér ereloon aan te rekenen dan het maximum dat officieel is vastgelegd. Heeft de zorgverlener het akkoord over de tarieven niet ondertekend (niet-geconventioneerde of niet-verbonden zorgverlener), dan kan hij in principe een supplement opleggen.

  In onze tabellen geven we alleen de tarieven voor geconventioneerde zorgverleners (officiële tarieven).

  Het ziekenfonds betaalt geen supplementen terug. Wanneer u een afspraak maakt voor een consultatie, vraagt u de zorgverlener daarom beter of hij wel geconventioneerd is. Tegenwoordig kunt u dat ook opzoeken op het internet. De Christelijke Mutualiteit heeft op haar website een databank waarin men kan terugvinden welke artsen de officiële tarieven hanteren en welke artsen niet.

 2. Hebt u een globaal medisch dossier?

  U kunt uw arts vragen om al uw medische gegevens in één dossier te bewaren, zelfs de gegevens van andere zorgverleners waarmee u te maken hebt. Dan zal er 30 % minder remgeld voor uw rekening zijn voor elke consultatie bij de arts die het dossier bewaart. Als u een 75-plusser bent of een chronische aandoening hebt, geldt die vermindering ook bij huisbezoeken.

  De aanmaak van zo'n "globaal medisch dossier" (GMD) kost € 30 per jaar en wordt volledig door uw ziekenfonds terugbetaald. 

 3. Voor wie geldt de voorkeurregeling?

  Sommige mensen genieten een voorkeurregeling bij het ziekenfonds, de zogenoemde "verhoogde tegemoetkoming". Zij moeten minder remgeld betalen dan de andere patiënten. 
  Er zijn twee categorieën:

  1) Al wie dat statuut omwille van een specifieke situatie automatisch heeft gekregen van het ziekenfonds, ongeacht zijn inkomen. Het gaat voornamelijk om personen die een leefloon trekken of een door het OCMW gelijkgestelde sociale bijstand, personen die aanspraak maken op de inkomensgarantie voor ouderen, personen met een handicap en gezinnen die een verhoogde gezinsbijslag genieten.

  2) Al wie dat statuut omwille van zijn beperkt inkomen heeft gekregen na een inkomensonderzoek. Hiervoor moet u zelf een aanvraag indienen bij uw ziekenfonds.